Trwa ładowanie...
d319nxm
d319nxm
espi

IMPEXMET - Informacje osób zobowiązanych (4/2015)

IMPEXMET - Informacje osób zobowiązanych (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d319nxm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Informacje osób zobowiązanych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Impexmetal S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od 3 osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Impexmetal S.A., pełniących równocześnie w Boryszew S.A funkcje zarządcze i nadzorcze, o dokonaniu przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. (spółka bezpośrednio zależna od Boryszew S.A.) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA następujących transakcji nabycia akcji Impexmetal S.A.: Data zawarcia transakcji Data rozliczenia transakcji Liczba nabytych akcji Średnia cena za 1 akcję 16-01-2015 20-01-2015 96.150 2,59 PLN Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMET Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
022 6586568 022 6586405
(telefon) (fax)
info@impexmetal.com.pl www.impexmetal.com.pl
(e-mail) (www)
525-00-03-551 011135378
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu
2015-01-20 Paweł Tokłowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319nxm

Podziel się opinią

Share
d319nxm
d319nxm