Trwa ładowanie...
d1d0t66
d1d0t66
espi

IMPEXMET - Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości przez podmioty zależne od Emitenta (26/2014)

IMPEXMET - Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości przez podmioty zależne od Emitenta (26/2014)
Share
d1d0t66
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości przez podmioty zależne od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Impexmetal S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm. ) ("Ustawa") informuje, iż w dniu 15 października 2014r. spółka SPV Impexmetal Spółka z o.o. zawarła ze spółką Symonvit Ltd. umowy nabycia praw własności przemysłowej. Łączna wartość umów to 162 mln złotych. Nabycie praw własności przemysłowej zostanie sfinansowane ze środków uzyskanych z planowanego podwyższenia kapitału w Spółce SPV Impexmetal Spółka z o.o. Wszystkie nowe udziały zostaną zaoferowane do objęcia Impexmetal S.A. SPV Impexmetal Spółka z o.o. oraz Symonvit Ltd należą do Grupy Kapitałowej Impexmetal.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMET Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
022 6586568 022 6586405
(telefon) (fax)
info@impexmetal.com.pl www.impexmetal.com.pl
(e-mail) (www)
525-00-03-551 011135378
(NIP) (REGON)
d1d0t66

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu
2014-10-16 Paweł Tokłowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d0t66

Podziel się opinią

Share
d1d0t66
d1d0t66