Trwa ładowanie...
d32fk1w
espi

IMPEXMET - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (64/2013)

IMPEXMET - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (64/2013)
Share
d32fk1w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-16
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Impexmetal S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 września 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od 2 osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Impexmetal S.A., pełniących równocześnie w Boryszew S.A funkcje zarządcze i nadzorcze, o dokonaniu przez Boryszew SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA następujących transakcji zbycia akcji Impexmetal S.A.: Data transakcji Liczba zbytych akcji Średnia cena za 1 akcję 09.09.2013 39.160 3,06 10.09.2013 62.807 3,11 13.09.2013 37.561 3,14 Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMET Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
022 6586568 022 6586405
(telefon) (fax)
info@impexmetal.com.pl www.impexmetal.com.pl
(e-mail) (www)
525-00-03-551 011135378
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32fk1w

Podziel się opinią

Share
d32fk1w
d32fk1w