Trwa ładowanie...
d1t20d5

IMPEXMET - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (27/2015)

IMPEXMET - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (27/2015)

Share
d1t20d5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impexmetal S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 10 września 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Spółki Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, że: I. W dniu 4 września nabył na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 283.354 sztuk akcji Impexmetal S.A. (rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 8 września 2015 roku), co spowodowało, ze zmienił się o więcej niż 1% udział Boryszew S.A. w ogólnej liczbie głosów w spółce Impexmetal S.A. II. W dniu 8 września 2015 nabył na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 100.000 sztuk akcji Impexmetal S.A. co spowodowało przekroczenie przez Boryszew S.A. progu 50% w ogólnej liczbie głosów na WZ Impexmetal S.A. Na dzień 7 września 2015 roku: ? Spółka Boryszew S.A. posiadała bezpośrednio 99.920.373 akcji Impexmetal S.A. co stanowiło 49,96% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniały do 99.537.019 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A., co stanowiło 49,77% ogólnej liczby głosów. ? Grupa
Kapitałowa Boryszew posiadała 108.339.405 akcje Impexmetal S.A. co stanowiło 54,17% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniały do 107.956.051 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A., co stanowiło 53,98% ogólnej liczby głosów. Na dzień 10 września 2015 roku: ? Spółka Boryszew S.A. posiada bezpośrednio 100.124.691 akcje Impexmetal S.A., stanowiące 50,06% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 100.020.373 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A., co stanowi 50,01 % ogólnej liczby głosów. ? Grupa Kapitałowa Boryszew posiada 108.543.723 akcje Impexmetal S.A. stanowiące 54,27% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 108.439.405 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A., co stanowi 54,22 % ogólnej liczby głosów. Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t20d5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPEXMETAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPEXMET | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 6586568 | | 022 6586405 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@impexmetal.com.pl | | www.impexmetal.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-00-03-551 | | 011135378 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu
2015-09-10 Paweł Tokłowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t20d5

Podziel się opinią

Share
d1t20d5
d1t20d5