Trwa ładowanie...
d4b07qb
d4b07qb
espi

IMPEXMET - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Impex...

IMPEXMET - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Impexmetal za III kw. 2013 roku (82/2013)
Share
d4b07qb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 82 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Impexmetal za III kw. 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Impexmetal S.A., informuje, iż śródroczny skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Impexmetal za III kwartał 2013 roku, którego termin publikacji został określony, w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2013, na dzień 13 listopada 2013 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2013 roku. Zgodnie z § 103 ust. 2 RO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMET Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
022 6586568 022 6586405
(telefon) (fax)
info@impexmetal.com.pl www.impexmetal.com.pl
(e-mail) (www)
525-00-03-551 011135378
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b07qb

Podziel się opinią

Share
d4b07qb
d4b07qb