Trwa ładowanie...
db96i9u
db96i9u
espi

IMPEXMET - Zmiana wpisów w rejestrze zastawów (11/2014)

IMPEXMET - Zmiana wpisów w rejestrze zastawów (11/2014)
Share
db96i9u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana wpisów w rejestrze zastawów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impexmetal S.A. (Spółka) informuje, że otrzymał niżej wymienione postanowienia o zmianach wpisów w rejestrze zastawów, stanowiacych zabezpieczenie wierzytelności Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu kredytu udzielonego na kwotę 75.000.000,- PLN z terminem spłaty 31.01.2017 roku. 1. Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy ? Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 6 maja 2014 roku zmiany wpisu w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2132439 (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2008 z dnia 11 lipca 2008) w zakresie zmiany najwyższej sumy zabezpieczenia na kwotę 112.500.000,- PLN. Wartość ewidencyjna (netto) maszyn i urządzeń w księgach rachunkowych na dzień 31.03.2014 wynosi: 8.551.022,28 zł. 2. Postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy Wydział XI Gospodarczy ? Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 9 maja 2014 roku zmiany wpisu w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2371985 (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
78/2013 z dnia 11 października 2013r.) w zakresie zmiany najwyższej sumy zabezpieczenia na kwotę 112.500.000,- PLN. Wartość ewidencyjna (netto) maszyn i urządzeń w księgach rachunkowych na dzień 31.03.2014 wynosi: 11.630.279,49 zł. 3. Postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 9 maja 2014 roku zmiany wpisu w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2142869 (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 66/2008 z dnia 22 października 2008r.) w zakresie zmiany najwyższej sumy zabezpieczenia na kwotę 112.500.000,- PLN. Wartość ewidencyjna (netto) maszyn i urządzeń w księgach rachunkowych na dzień 31.03.2014 wynosi: 13.504.360,04 zł. Nie ma powiązań pomiędzy Impexmetal S.A. i jego osobami zarządzającymi a PKO BP S.A. i jego osobami zarządzającymi. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości ? wartość każdego z ustanowionych zastawów przekracza równowartość kwoty 1 mln euro. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 RO | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMET Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
022 6586568 022 6586405
(telefon) (fax)
info@impexmetal.com.pl www.impexmetal.com.pl
(e-mail) (www)
525-00-03-551 011135378
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db96i9u

Podziel się opinią

Share
db96i9u
db96i9u