Trwa ładowanie...
d1p3b6j
espi

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Ind...

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A. (24/2011)

Share
d1p3b6j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Piotra Mamrowicza, przekazane na podstawie art. 69 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: "Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 69a ust, 1 pkt. 3 oraz w związku z art, 87 ust, 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Piotr Mamrowicz zawiadamia, iż 8 Grudnia 2011 roku na nabył akcje spółki ICI SA co spowodowało przekroczenie 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA. Przed transakcją
Piotr Mamrowicz nie posiadał akcji spółki ICI SA. Aktualnie Piotr Mamrowicz posiada 103 000 000 sztuk akcji spółki ICI SA, co stanowi 8,58% ogólnej liczby akcji ICI SA co uprawnia do wykonywania 103 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI S.A Piotr Mamrowicz uzależnia zarówno pośrednie i bezpośrednie dalsze zwiększanie udziałów w spółce ICI SA w okresie 12 m/c od sporządzenia niniejszego zawiadomienia od sytuacji rynkowej." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

| | | INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 146 bud. C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 347 50 80 | | 22 347 50 86 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ofice@indexcopernicus.com | | www.indexcopernicus.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-39-676 | | 011274140 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Mirosław Rek Prezes Zarządu Mirosław Rek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

Podziel się opinią

Share
d1p3b6j
d1p3b6j