Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Ind...

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A. (4/2011)
Share
d4662i3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-20
Skrócona nazwa emitenta
INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.
Temat
Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza?Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
załącznikdoraportuESPI4_2011.pdf Załącznik do raportu ICI nr4/2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPWw W-wie)
02-305 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 146 bud. C
(ulica) (numer)
22 347 50 80 22 347 50 86
(telefon) (fax)
ofice@indexcopernicus.com www.indexcopernicus.com
(e-mail) (www)
526-10-39-676 011274140
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Mirosław Rek Prezes Zarządu Miroslaw Rek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3