Trwa ładowanie...
d3qnoj7

INDYKPOL SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną (4/2012)

INDYKPOL SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną (4/2012)

Share
d3qnoj7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
INDYKPOL SA
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Indykpol S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538) oraz § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. z dnia 23 listopada 2005 r.) Osoba zarządzająca poinformowała o transakcjach na akcjach Indykpol SA, zawartych w roku 2011. Zawiadomienie dotyczy nabycia 687 akcji Spółki w okresie od 1 września do końca grudnia 2011 roku, po średniej cenie 39,35 zł. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Indykpol S.A. informs that on January 30, 2012 has received information on the basis of an article 160 of an Act on Trading in Financial Instruments of July 29, 2005 (Journal of Law of 2005 r. no 183 item 1538) and in connection with §2 (5) of the Decree by the Minister of Finance of November 15, 2005 on passing and making accessible information on certain transactions in financial instruments and rules of making and conducting lists of persons having access to certain confidential information (Journal of Laws No. 229, item 1950).The managing person, informed about transactions in Indykpol’s shares in 2011. The information concerns acquired 687 common shares of Indykpol S.A. at an average price of 39,35 zlotys for one share, between September 1-st. to December 31, 2011. Transactions has been concluded on the regulated Market of the Warsaw Stock Exchange at the ordinary sessions. The obliged person did not agree to make public personal details.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qnoj7

| | | INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INDYKPOL SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 10-370 | | Olsztyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jesienna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 089 5262222 | | 089 5262223 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@indykpol.pl | | www.indykpol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 739-020-20-56 | | 510523536 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Piotr Kulikowski Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qnoj7

Podziel się opinią

Share
d3qnoj7
d3qnoj7