Trwa ładowanie...

Inflacja - spadek jest ale niewielki

W maju inflacja wyniosła 0,2 proc. licząc rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. - W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen.

Share
Inflacja - spadek jest ale niewielki
Źródło: Fotolia, fot: Joshhh
d1syhaz

Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie spadki cen żywności (o 0,5%), towarów i usług w zakresie rekreacji i kultury (o 0,6%) oraz transportu (o 0,4%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc., 0,04 p. proc. i 0,03 p. proc. Wzrost cen towarów i usług związanych ze zdrowiem (o 0,4%) oraz wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,2%) podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,02 p. proc. i 0,01 p. proc.

Ceny żywności w maju br., podobnie jak przed miesiącem, obniżyły się o 0,5%. Najbardziej potaniały warzywa (o 6,7%) i cukier (o 2,1%). Mniej niż przed miesiącem płacono za ryż (o 0,6%), jogurty (o 0,3%), ryby i owoce morza oraz mleko (po 0,2%), a także sery i twarogi (o 0,1%). Droższe niż w kwietniu br. były owoce (o 2,0%), mąka (o 1,6%), oleje i tłuszcze (o 0,6%), napoje i inne produkty mleczne (o 0,4%). Więcej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za mięso (przeciętnie o 0,3%, w tym mięso wieprzowe – o 0,9%, wołowe i cielęce – o 0,4%, wędliny - 0,1%, przy utrzymujących się na poziomie notowanym w kwietniu br. cenach mięsa drobiowego). Wyższe były także ceny pieczywa oraz makaronów i produktów makaronowych (po 0,3%) oraz jaj (o 0,2%). W maju br. napoje bezalkoholowe podrożały przeciętnie o 0,3%. Więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za kawę (o 0,8%), wody mineralne lub źródlane (o 0,7%) oraz soki owocowe i warzywne (o 0,1%). Obniżyły się natomiast ceny herbaty (o 0,2%). Za wyroby tytoniowe
należało zapłacić o 0,3%, a za napoje alkoholowe o 0,1% więcej niż w poprzednim miesiącu.

W maju br. ceny obuwia wzrosły o 0,6%, natomiast ceny odzieży ukształtowały się na poziomie o 0,4% niższym niż w kwietniu br.

d1syhaz

Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem utrzymały się na poziomie notowanym w kwietniu br. Na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem pozostały opłaty za użytkowanie mieszkania. Zanotowano wzrost opłat za zaopatrywanie w wodę (o 0,4%) i usługi kanalizacyjne (o 0,3%). Obniżono natomiast opłaty za wywóz śmieci (o 0,2%). Podniesiono opłaty za najem mieszkania (o 0,2%). Ceny nośników energii były niższe niż w kwietniu br. o 0,2%. Mniej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za opał (o 0,6%) i gaz (o 0,1%). Podrożała natomiast energia cieplna (o 0,1%). W maju br. ceny towarów i usług w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego podrożały o 0,2%. Więcej należało zapłacić za środki czyszczące i konserwujące (o 0,4%), meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy oraz usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (po 0,3%). Ceny urządzeń gospodarstwa domowego pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu. Tańsze niż w kwietniu br. były natomiast
artykuły włókiennicze (o 0,3%).

W maju br. podrożały opłaty związane ze zdrowiem (o 0,4%). Odnotowano sezonowy wzrost cen usług sanatoryjnych (o 22,2%). Droższe niż przed miesiącem były usługi stomatologiczne i lekarskie (po 0,3%), a także szpitalne (o 0,2%). Ceny wyrobów farmaceutycznych oraz urządzeń i sprzętu terapeutycznego utrzymały się na poziomie obserwowanym w kwietniu br. Ceny w zakresie transportu były niższe niż w kwietniu br. o 0,4%. Potaniały usługi transportowe (o 3,2%) i samochody osobowe (o 0,4%). Więcej niż przed miesiącem płacono natomiast za paliwa do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 0,2%, w tym za benzynę –o 0,8%, przy utrzymujących się na niezmienionym poziomie cenach oleju napędowego).

Opłaty związane z łącznością obniżono w maju br. o 0,1%. Sprzęt telekomunikacyjny potaniał o 2,3%. Ceny usług telekomunikacyjnych utrzymały się na poziomie notowanym w kwietniu br. Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą w maju br. obniżyły się o 0,6%. Konsumenci mniej niż w poprzednim miesiącu płacili za turystykę zorganizowaną (przeciętnie o 2,4%, w tym za granicą – o 4,4%, przy wzroście cen turystyki zorganizowanej w kraju – o 0,6%). Potaniały także gazety i czasopisma (o 2,4%) oraz sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny (o 0,6%). Odnotowano wzrost cen książek (o 0,3%) oraz usług w zakresie rekreacji i kultury (o 0,1%).

W maju br. opłaty dotyczące edukacji pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu.

d1syhaz

Ceny w restauracjach i hotelach były wyższe niż w kwietniu br. o 0,2%. Usługi w zakresie zakwaterowania podrożały o 1,1%.

Spośród innych towarów i usług, w maju br. więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za artykuły do higieny osobistej i kosmetyki, a także usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne (po 0,1%). Ceny w zakresie ubezpieczeń oraz opieki społecznej utrzymały się przeciętnie na poziomie notowanym w kwietniu br.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 0,2% i utrzymał się poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.). Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miał wzrost opłat związanych z mieszkaniem (o 1,6%), a także podwyżki cen napojów alko-holowych i wyrobów tytonio-wych (o 3,9%), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,43 p. proc. i 0,26 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,6%), żywności (o 0,8%), a także obniżki opłat związanych z edukacją (o 6,3%) obniżyły wskaźnik w tym okresie o 0,24 p. proc., 0,18 p. proc. i 0,08 p. proc.

d1syhaz

Podziel się opinią

Share
d1syhaz
d1syhaz