Trwa ładowanie...
d3t3pee

Informacje ze spółek

Zarząd Gino Rossi poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej GINO ROSSI w okresie styczeń - sierpień 2009 r. wyniosły 111,8 mln zł.

Share
d3t3pee

GINO ROSSI

Zarząd spółki poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej GINO ROSSI w okresie styczeń - sierpień 2009 r. wyniosły 111,8 mln zł (w tym: sprzedaż spółki zależnej SIMPLE CREATIVE PRODUCTS Sp. z o.o. wyniosła 40,1 mln zł) i są niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 9,9%. Spadek przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej jest w głównej mierze spowodowany spadkiem sprzedaży hurtowej.

Istotny wpływ na wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej miała sprzedaż detaliczna sklepów firmowych: "gino rossi", "simple", "geox" oraz "vanita". Jej udział w skonsolidowanej sprzedaży ogółem w okresie styczeń - sierpień 2009 r. wyniósł 72,6%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, sprzedaż detaliczna w Grupie Kapitałowej wzrosła o 15,9%. Sprzedaż detaliczna sklepów własnych: "gino rossi", "geox", "vanita" wyniosła 51,2 mln zł (odnotowano 2% wzrost sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego), natomiast sklepów własnych z marką "simple" w wysokości 29,9 mln zł (odnotowano 51,5% wzrost sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego).

W związku z ogłoszeniem upadłości spółki LUGANO GmbH, Zarząd GINO ROSSI S.A. postanowił w niniejszym raporcie nie ujmować danych finansowych za okres 01.01.2009 - 15.05.2009 oraz 01.01.2008 - 31.12.2008 tej spółki.

d3t3pee

BM BPH Przychody ze sprzedaży w kanale detalicznym poprawiły się i należy to odebrać, jako dobrą informację. Z tego punktu widzenia, sytuacja rynkowa spółki wydaje się być stabilna na tle niełatwego otoczenia gospodarczego. Spadek przychodów o prawie 1/10 za pierwsze 8 miesięcy br. wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia się marż hurtowych. Informacja podana przez spółkę może przyczynić się do słabszego od rynku zachowania się kursu akcji na dzisiejszej sesji.

INTERFERIE
Zarząd spółki 21.09.br. poinformował o wynikach z działalności za sierpień 2009 r. Frekwencja w obiektach należących do spółki wyniosła w sierpniu 2009 roku 79,46%, przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ukształtowały się w tym okresie na poziomie 5,5 mln PLN (+9,6% r/r), średnia stawka za pokój wyniosła 183,47 PLN (+10,5% r/r), zaś wynik na sprzedaży wyniósł 1,7 mln PLN (78,5%).

BM BPH: Przekazane wyniki z działalności emitenta za sierpień 2009 powinny zostać pozytywnie ocenione przez inwestorów, co przełoży się także na kształtowanie się kursu akcji. Wyjątkowo korzystnie powinno zostać ocenione zwiększenie w analizowanym okresie frekwencji w obiektach należących do spółki z 68,46% do 79,46% przy jednoczesnym podniesieniu stawki za pokój o 10,5% r/r.

ELEKTROTIM
Zarząd ELEKTROTIM S.A poinformował, że dnia 22 września 2009r. został poinformowany przez Członka Rady Nadzorczej spółki o sprzedaży 170 sztuk akcji emitenta, po średniej cenie 12,80 zł za jedną akcję. Akcje, o których mowa powyżej zostały zbyte w dniu 21 września 2009r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

d3t3pee

BM BPH: Informacja podana przez spółkę, z racji niewielkiej liczby akcji w transakcji, ma neutralna wymowę i nie powinna w znaczący sposób wpłynąć na notowania kursu akcji na giełdzie. We wrześniu spółka informowała kilkakrotnie o sprzedaży akcji przez członka rady nadzorczej, jednak również bez ujawniania danych osobowych, w skutek czego trudno oceniać jakiekolwiek powiązania tych transakcji. Niemniej jednak łączna ilość sprzedanych akcji we wrześniu przez radę nadzorczą wyniosła po ostatnim komunikacie 4 456 akcji, co stanowi mniej niż 0,05% wszystkich akcji spółki.

BM Banku BPH

d3t3pee

Podziel się opinią

Share
d3t3pee
d3t3pee