Trwa ładowanie...
d2gezjn
d2gezjn

Informacje ze spółek

Makrum, Opteam, Protektor
Share
d2gezjn

MAKRUM

Makrum Development, spółka zależna Makrum podpisała z Multikinem list intencyjny dotyczący określenia warunków i zakresu prowadzenia negocjacji oraz warunków zawarcia umowy długoterminowego najmu lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kina wielosalowego wraz z działalnością towarzyszącą w obiekcie planowanego centrum handlowego na nieruchomości położonej w Bydgoszczy należącej do Makrum Development. Strony zobowiązały się podjąć rozmowy i prowadzić negocjacje w dobrej wierze w celu podpisania w terminie do dnia 30 grudnia 2011 roku wiążącej umowy najmu.

OPTEAM
Spółka przyjęła zlecenie dotyczące sprzedaży na rzecz Qumak-Sekom sprzętu informatycznego oraz realizacji usług wdrożeniowych na łączną wartość 7,7 mln zł netto. Zlecenie będzie zrealizowane do 30 dni od dnia jego przyjęcia do realizacji.

d2gezjn

PROTEKTOR
Spółka podjęła decyzję o zaakceptowaniu treści ugody ze spółką Wojas S.A. Na mocy ugody Wojas S.A. zrzekła się wszelkich roszczeń odszkodowawczych wobec Protektora wynikających z faktu prowadzenia postępowania egzekucyjnego na postawie wyroku zaocznego z dnia 10 grudnia 2010 r. Równocześnie, Protektor zobowiązał się nie wnosić apelacji oraz zwrócić Wojas S.A. kwotę 1,07 mln zł.

INTEGER
Pioneer Pekao Investment Management zmniejszył zaangażowanie do poziomu 4,85% udziału w KZ i WZA spółki. Przed zmniejszeniem zaangażowania PPIM był w posiadaniu 303 911 akcji, stanowiące 5,12% udziału w KZ i WZA spółki.

GTC
Przewodniczący RN spółki nabył 10.000 akcji w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym po średniej cenie 9,08 zł za akcję w dniu 18 listopada 2011 r.

ECHO
Spółka FTF Galleon S.A. z siedzibą w Luksemburgu, podmiot zależny od Pana Michała Sołowowa, nabyła łącznie 9.568.775 akcji spółki Echo Investment S.A. w dniach 15-18 listopada.

d2gezjn

ZUK STAPORKOW
Członek Rady Nadzorczej spółki, Pan Konrad Kosierkiewicz kupił w dniach 15-17.11.2011 r. łącznie 1008 akcji spółki. Aktualnie posiada 68.812 sztuk akcji spółki, co stanowi 1,53% ogólnej liczby akcji, uprawniających do wykonywania 1,53% głosów na WZA spółki.

KALENDARIUM Z DNIA 21.11.2011 Dane makro

10:00 Strefa Euro – saldo rachunku bieżącego za wrzesień (poprzednio:- 5 mld EUR ; konsensus: - 3,5 mld EUR);
14:00 Polska – produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa za październik (poprzednio: 7,7% r/r; konsensus: 7,3% r/r);
14:00 Polska – ceny produkcji sprzedanej przemysłu za październik (poprzednio: 8,1% r/r; konsensus: 8,3% r/r);
16:00 USA – sprzedaż domów na rynku wtórnym za październik (poprzednio: 4,91 mln; konsensus: 4,8 mln);

Wydarzenia w spółkach

Aplisens – wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii D (66 667 akcji) i E (43 566 akcji) spółki;
Kredyt Inkaso – dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.

d2gezjn

Podziel się opinią

Share
d2gezjn
d2gezjn