Trwa ładowanie...
d1ijhc0
sesja

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d1ijhc0

HYPERION

Prokurent HYPERION S.A. z siedzibą w Katowicach, zawiadomił, iż spółka w dniu 18 września 2009 r. otrzymała od Pana Włodzimierza Fiuta zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% jego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki. Przedmiotowe zmniejszenie związane jest z rejestracją przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 12.307.000 zł, o czym spółka zawiadamiała w raporcie bieżącym nr 77/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. Przed dokonaniem rejestracji Włodzimierz Fiut posiadał 600.000 akcji uprawniających do wykonywania 600.000 głosów na WZ spółki i stanowiło 5,00 % ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu rejestracji Włodzimierz Fiut posiada 600.000 akcji uprawniających do wykonywania 600.000 głosów na WZ spółki, obecnie stanowiących 4,87 % ogólnej liczby głosów.
Informacja podana przez spółkę jest całkowicie neutralna i nie będzie miała wpływu na zachowanie kursu akcji, gdyż zmniejszenie zaangażowania przez inwestora nastąpiło w drodze podwyższenia kapitału zakładowego.

KOLASTYNA
Zarząd spółki 18.09.br.poinformował o podpisaniu umowy z firmą MPS International Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ("MPS") w zakresie zlecenia produkcji kosmetyków do firmy MPS, według receptur i specyfikacji Grupy Kolastyna, w tym zakup przez MPS materiałów do produkcji wyrobów zleconych przez emitenta. Podpisana umowa z firmą MPS została zawarta na okres 36 miesięcy, po czym zostanie ona przekształcona w umowę zawartą na czas nieokreślony. Wynagrodzenie kontrahenta zależne jest od wielkości produkcji zleconej przez emitenta i określone jest odrębnie dla poszczególnych kategorii produktów.
Zawarcie umowy w zakresie zlecenia produkcji kosmetyków do firmy MPS, według receptur i specyfikacji emitenta jest następstwem podpisanego 02.06.2009 listu intencyjnego w związku z czym komunikat nie będzie miał wpływu na kształtowanie się kursu akcji. Zawarcie powyższej umowy jest kolejnym etapem działań emitenta w zakresie reorganizacji działalności i outsorcingu procesu produkcji.

KALENDARIUM Dane makro
16:00 USA - wskaźnik wyprzedzający koniunktury za sierpień (poprzednio: 0,6%, konsensus 0,7%).

d1ijhc0

Wydarzenia w spółkach
Techmex - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;
Bank BPH - koniec zapisów w ogłoszonym przez GE Money wezwaniu do sprzedaży 34,1 proc. akcji BPH;
PCC Intermodal - rozpoczęcie procesu budowy księgi popyt;
Virtual Vision - ostatnie notowanie akcji z prawem poboru,
Pol-Aqua - koniec przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez Dragados wezwaniu do sprzedaży 18.021.846 akcji Pol-Aquy, co stanowi 65,53 proc. akcji i głosów na WZA;
PKO BP - ostatnie notowanie akcji z prawem do dywidendy w wysokości 1 zł na akcję;
Voltex - przydział akcji serii C spółki.

Biuro Maklerskie Banku BPH

d1ijhc0

Podziel się opinią

Share
d1ijhc0
d1ijhc0