Trwa ładowanie...
dbhjolt

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
dbhjolt

KGHM
Herbert Wirth ma wyłączność na negocjacje w sprawie nominacji na stanowisko prezesa KGHM ale w najbliższych dniach ma przedstawić wizję, jak będzie wyglądać i funkcjonować zarząd – wynika z nieoficjalnych informacji Parkietu.

NETIA
Jak poinformował prezes Netii Mirosław Godlewski, Netia nie wyklucza uruchomienia kolejnych transz skupu akcji własnych do umorzenia w przyszłości, po tym jak być może w końcu trzeciego lub w czwartym kwartale 2012 roku rozpocznie trzecią transzę. Netia bardzo poważnie rozważa też emisję obligacji jako alternatywę dla kredytu bankowego na akwizycje lub dywidendę. Netia liczy też, że jednak dojdzie do sprzedaży przez PGE Exatela./PAP/

ING BANK ŚLĄSKI
PTE PZU, występujące w imieniu OFE PZU oraz Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU zwiększyło zaangażowanie z poziomu 4,998% do poziomu 5,097% udziału w KZ i głosach na WZA banku.

DGA
Spółka podpisała trójstronną umowę z Krajowym Funduszem Kapitałowym oraz Life Fund dotyczącą powołania Funduszu Kapitałowego Life Fund Sp. z o. o. Sp. KA, którego wyłącznym przedmiotem działalności będzie dokonywanie inwestycji w szczególności w innowacyjne firmy z branży life science obejmującej takie dziedziny jak biotechnologia, nanotechnologia, leki generyczne i inne wyroby farmaceutyczne, diagnostyka i produkty medyczne, a także w projekty o wysokim potencjale wzrostu wartości. Przewidywany termin uruchomienia Funduszu Kapitałowego to 1 września 2012 r. Kapitalizacja Funduszu docelowo będzie wynosiła 30 mln zł, z czego KFK zobowiązał się wnieść 12,4 mln zł wkładu oraz 2,6 mln zł na pokrycie wpłat tytułem objęcia instrumentów dłużnych, natomiast DGA zobowiązała się wnieść 15 mln zł.

dbhjolt

TRAKCJA
Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek Silentio Investments, spółki zależnej Trakcji-Tiltry, o ogłoszenie upadłości w trybie likwidacyjnym. Ja wskazano, oddalenie wniosku nastąpiło na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, który mówi, że: "Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania".

DSS
Dolnośląskie Surowce Skalne złożyły do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku spółki na postępowanie z możliwością zawarcia układu.

AMREST
Osoba mająca dostęp do informacji poufnych dokonała, w dniu 11.06.2012 transakcji zakupu na GPW 1200 akcji emitenta po średniej cenie PLN 70,29.

BOMI
Członek RN emitenta Pan Tomasz Matczuk poinformował o zbyciu akcji emitenta przez A.pl Internet S.A., w którym jest on jednocześnie członkiem RN. A.pl Internet S.A. dokonała w dniu 15.06.2012 r. zbycia na rynku wtórnym 77 000 akcji emitenta po cenie 0,91 zł.

dbhjolt

SKOTAN
Pani Grażyna Wanda Karkosik w dniu 8.06.2012 r. zwiększyła zaangażowanie w spółce z 12,87% do 14,51% udziału w KZ oraz ogólnej liczbie głosów.

KALENDARIUM Z DNIA 2012-06-20

Dane makro

10:30 Wielka Brytania - Stopa bezrobocia za kwiecień (poprzednio: 8,2%);
14:00 Polska - Produkcja przemysłowa za maj (poprzednio: 2,9% r/r, konsensus: 2,5% r/r);
14:00 Polska - Ceny produkcji sprzedanej przemysłu za maj (poprzednio: 4,3% r/r, konsensus: 5,1% r/r);
14:00 Polska *- Inflacja bazowa za maj (poprzednio: 2,7% r/r, konsensus: 2,7% r/r);
*
16:30 Stany Zjednoczone
- Zmiana zapasów paliw wg DE;
18:30 Stany Zjednoczone - Decyzja FOMC ws. stóp procentowych;
20:00 Stany Zjednoczone *- Projekcje makroekonomiczne FOMC;
*
20:15 Stany Zjednoczone
- Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC.

Wydarzenia w spółkach

Benefit Systems - Proponowany dzień ustalenie prawa do dywidendy;
Europejskie Centrum Odszkodowań - ZWZ spółki;
Megaron *- ZWZ spółki;
*
Analizy Online
- ZWZ spółki m.in. w sprawie przeznaczenia 0,58 mln zł na wypłatę dywidendy;
ED Invest - WZ spółki;
Euroimplant *- ZWZ spółki;
*
Scanmed Multimedis
- ZWZ spółki;
ZPUE *- ZWZ spółki;
*
Handlowy *- ZWZ m.in. w sprawie wypłaty 2,46 zł dywidendy na akcję;
*
FON *- WZ spółki;
*
Efekt *- WZ w sprawie przeznaczenia na dywidendę 932,1 tys. zł;
*
Paged *- ZWZ spółki;
*
Platforma Mediowa Point Group
- ZWZ spółki;
Fast Finance - ZWZ spółki;
Variant *- ZWZ spółki;
*
eCard *- ZWZ spółki;
*
Integer.pl
- ZWZ m.in. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu spółki;
Towarzystwo Finansowe SKOK - ZWZ spółki;
Pani Teresa Medica - Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 1,14 zł na akcję;
*Sonel *- dzień ustalenia prawa do 0,4 zł dywidendy na akcję;
*Polmed *- Dzień wypłaty 0,03 zł dywidendy na akcję.

dbhjolt

Podziel się opinią

Share
dbhjolt
dbhjolt