Trwa ładowanie...
d403n1k
gpw
02-10-2008 09:03

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

d403n1k
d403n1k

NOWA GALA

Spółka 1.10 br. poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia od Millennium TFI o zmniejszeniu zaangażowania przez Millennium FIO z 13,74 proc. do 11,12 proc. udziału w KZ i ogólnej liczbie głosów.
BM BPH Informacja o zmniejszeniu zaangażowania przez instytucję finansową ma niewątpliwie niekorzystną wymowę, tym bardziej, iż kurs akcji spółki znajduje się relatywnie blisko tegorocznego minimum, w cenach zamknięcia, na poziomie 3,38 zł za akcję. Warto dodać, że spółka z powodu niepewnej sytuacji makroekonomicznej wstrzymała planowane zwiększenie mocy produkcyjnych (z 9 mln m2, do 11 mln m2) w Ceramice Gres, przy czym inwestycja miała kosztować 30 mln zł. Ponadto na 10 października br. planowane jest NWZA, które ma zdecydować m.in. o przeznaczeniu 18 mln zł. na skup akcji własnych, które będą mogły być nabyte jednorazowo lub w ciągu pięciu lat.

JUTRZENKA

Spółka poinformowała, iż prezes - Jan Kolański, zbył 445 641 akcji spółki na rzecz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych i tym samym zmniejszył zaangażowanie w spółce z 8,59 ogólnej liczby głosów na WZA (8,57 proc. KZ) do 2,38 proc. ogólnej liczby głosów na WZA (2,35 proc. KZ). Jednocześnie Jan Kolański poinformował, że operacje związane z inwestycjami w FIZ mają przede wszystkim na celu systematyczne budowanie i pomnażanie prywatnego majątku przekazanego do zarządzania przez zespół profesjonalistów funduszu.
BM BPH Przeniesienie akcji spółki do FIZ-u ma w dłuższym terminie nieznacznie negatywną wymowę. Lokowanie aktywów w FIZ-ie jest korzystne dla inwestora z punktu widzenia podatkowego, jednak potencjalny nawis podażowy akcji Jutrzenki może ograniczać ewentualną skalę wzrostu.

POZBUD T&R

Spółka poinformowała, iż w dniu 01.10.2008 roku, zawarła jako lider konsorcjum dwóch firm umowę z PHU IMMO-BAU Genowefa Urbanek z siedzibą w Puszczykowie. Przedmiotem umowy jest:

  1. "Wykonanie inwestycji polegającej na wybudowaniu 14 domów w zabudowie bliźniaczej "pod klucz".
  2. "Wykonanie inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku biurowo-handlowo-mieszkalnego w Luboniu" Wartość zawartej umowy wynosi 15.165.000 złotych netto. Spółka z tytułu pełnienia funkcji lidera konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w wysokości 418.950 złotych netto, a wartość zamontowanej stolarki otworowej wyniesie 1.200.000 złotych netto. Termin realizacji umowy:
  3. Zamknięcie stanu surowego budynków do 31 sierpnia 2009 roku,
  4. Wykonanie stanu "pod klucz" w terminie 12 tygodni od daty zamknięcia stanu surowego budynków. BM BPH Z informacji podanej przez spółkę wynika, że umowa będzie rozliczana w terminie nieco dłuższym niż rok. Dodatkowo, łączne wpływy z tytułu zawarcia umowy (stolarka otworowa i wynagrodzenie lidera konsorcjum) wyniosą 1.618.950 zł netto. Skonsolidowane roczne przychody ze sprzedaży mogą się zatem zwiększyć o około 6 proc., co jest istotną pozycją w rachunku zysków i strat. Informacja podana przez spółkę jest korzystna i powinna przyczynić się do mocniejszego od rynku zachowania kursu akcji.

*NG2 (d. CCC)
*

d403n1k

Zarząd spółki 01.10.br. poinformował o wartości jednostkowych przychodów ze sprzedaży we wrześniu br. na poziomie 84,8 mln zł, co stanowiło wzrost o 50,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
BM BPH Znaczna poprawa wyników ze sprzedaży we wrześniu (r/r) jest pozytywną informacją przekazaną przez spółkę zwłaszcza, iż jest kontynuacją poprawy wyników na sprzedanych towarach z poprzednich miesięcy br. W okresie styczeń-wrzesień przychody spółki wyniosły 529,3 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2007 roku o 42,1 %. Ze strony technicznej za poprawą notowań może przemawiać wskaźnik RSI na dość niskim poziomie (17,3), a wartość poniżej 30 jest interpretowana jako wyprzedanie rynku.

POLICE

Zarząd spółki 01.10.br poinformował o zawarciu umowy sprzedaży amoniaku z firmą Yara Switzerland Ltd. o wartości 54,8 mln zł.
BM BPH Podpisanie kolejnej umowy na dostawę amoniaku jest pozytywna informacją, łączna wartość podpisanych umów z firmą Yara Switzerland Ltd. w bieżącym roku wynosi 118,6 mln zł. Biorąc pod uwagę poziom zeszłorocznych przychodów spółki (1,82 mld zł) można stwierdzić, iż w obecnym roku obrotowym kontrakty z tym podmiotem w znacznym stopniu wpłyną na poziom tegorocznych przychodów Polic. Przekazany komunikat może korzystnie wpłynąć na notowania spółki, jednakże należy mieć świadomość, iż w obecnym momencie na GPW informacje przekazywane przez emitentów mają mniejszy wpływ na wycenę spółki niż sytuacja na rynkach światowych.

BM Banku BPH

d403n1k
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d403n1k