Trwa ładowanie...
d11lt72

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d11lt72

MEWA
Pan Sylwester Bogacki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30.06.2012 r. Decyzja o rezygnacji została podjęta przez Pana Sylwestra Bogackiego ze względów osobistych.

KOELNER
ZWZ spółki zdecydowało o wypłacie 0,33 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 r. Dzień dywidendy ustalono na 29 czerwca, a dzień wypłaty na 24 sierpnia 2012 r.
BM BPH Uchwalona kwota implikuje yield w wysokości 2,9% brutto.

MEGATRON
Zarząd spółki zamierza zaproponować wypłatę pozostałej części dywidendy za 2011 rok w wysokości 0,8 zł dywidendy na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 28 czerwca, a dzień wypłaty 13 lipca 2011 r. Na poczet dywidendy za 2011 r. spółka wypłaciła już 23 listopada zaliczkę w wysokości 0,58 zł na akcję.
BM BPH Proponowana kwota implikuje yield w wysokości 2,2% brutto (łącznie z zaliczką3,8% brutto).

EKOEXPORT
ZWZ spółki zdecydowało o wypłacie 0,20 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 r. Dzień dywidendy ustalono na 5 czerwca. Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony przez RN spółki.
BM BPH Uchwalona kwota implikuje yield w wysokości 1,1% brutto.

d11lt72

FERRO
ING OFE zwiększył zaangażowanie z 16,05% KZ i głosów na WZ spółki do poziomu 17,70% KZ i głosów na WZ spółki.

EMPERIA
IPOMEMA TFI zwiększyło zaangażowanie z 0,04% KZ i głosów na WZ spółki do poziomu 6,69% KZ i głosów na WZ spółki.
OPOKA VII FIZ zwiększył zaangażowanie do poziomu 9,65% KZ i głosów na WZ spółki. Przed zmianą udziału OPOKA VII FIZ nie posiadał akcji spółki oraz nie był uprawniony do głosów z akcji spółki.

BSCDRUKARNIA
ZWZ spółki zdecydowało o wypłacie 0,50 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 r. Dzień dywidendy ustalono na 6 czerwca. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 21 czerwca 2012 r.
BM BPH Uchwalona kwota implikuje yield w wysokości 3,1% brutto.

ŚNIEŻKA
W dniu 25.05.2012 roku spółka nabyła 932 898 akcji własnych w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, które trwało od 9 do 22 maja 2012 r. Akcje zostały nabyte po cenie 31 zł za akcję. Rozliczenie transakcji w KDPW nastąpi w dniu 30.05.2012 r. Nabyte akcje o wartości nominalnej 932 898 zł stanowią 6,88% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 932 898 głosom na WZA emitenta tj. 6,00% udziału w ogólnej liczbie głosów.

KALENDARIUM Z DNIA 2012-05-28

Dane makro

14:00 Polska –GUS opublikuje wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych.

Wydarzenia w spółkach

Orzeł Biały - Dzień ustalenia prawa do 0,75 zł dywidendy na akcję;
Boryszew *- ZWZ. ws. podziału zysku; spółka proponuje przeznaczenie zysku za 2011 r. na kapitał zapasowy;
*
Atlanta Poland
- ZWZ spółki;
Impexmetal *- ZWZ ws. podziału zysku; spółka proponuje wypłatę 0,20 zł dywidendy na akcję;
*
CIECH *- NWZ ws. zmian w składzie zarządu;
*
Seco/Warwick
- ZWZ spółki;
*Neuca *- Dzień wypłaty 2,6 zł dywidend na akcję.

d11lt72

Podziel się opinią

Share
d11lt72
d11lt72