Trwa ładowanie...
d2u1407

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d2u1407

PEP
Polenergia, która kupiła w wezwaniu 58% akcji Polish Energy Partners, nie planuje na razie ogłaszać kolejnego wezwania na papiery tej firmy. Pozostawi ją na giełdzie, a w przyszłym roku opracuje wraz z PEP strategię rozwoju po 2014 roku. W ciągu dwóch-trzech lat PEP raczej nie będzie wypłacał dywidendy. W ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polish Energy Partners zawarto transakcje na 12,3 mln akcji tej spółki. /PAP/

ENEA
Rada nadzorcza Enei podjęła w poniedziałek uchwałę o odwołania Macieja Owczarka ze składu zarządu i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa spółki, do czasu powołania nowego prezesa, dotychczasowemu członkowi zarządu, Januszowi Bilowi.

KANIA
Zakłady Mięsne Henryk Kania szacują, że w III kwartale tego roku zanotowały przychody wyższe niż rok wcześniej, gdy wyniosły 68,7 mln zł. Spółka podtrzymuje zamiar osiągnięcia dwucyfrowej dynamiki przychodów i ponad 6% marży EBITDA w całym roku. Ocenia, że jej obecne moce produkcyjne pozwalają na utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu obrotów także w 2013 r. /PAP/

KERNEL
Kernel Holding wraz ze spółką zależną Glencore International plc kupił od grupy EFKO 100% udziałów w głębokowodnym terminalu do eksportu zboża w rosyjskim porcie Taman. Wartość transakcji to 265 mln USD, co zostało sfinansowane z kapitału własnego oraz długu. Taman to jeden z największych głębokowodnych terminali eksportu zboża w rosyjskiej części wybrzeża Morza Czarnego, w pobliżu głównego regionu produkcji zboża na południu Rosji. Zakupiony terminal do eksportu zboża posiada pojemność przeładunkową w wysokości 3 mln megaton rocznie i będzie stanowił platformę działalności spółki w zakresie eksportu zboża z Rosji.

d2u1407

GETIN NOBLE
Bank dokonał przydziału 60 mln akcji serii K z prawem poboru. W ramach zapisów podstawowych złożono zapisy na 54 099 979 akcji, a w ramach zapisów dodatkowych na 16.042.240 akcji i redukcja wyniosła 63,22%. Spółka przydzieliła inwestorom 54 099 979 akcji serii K w wyniku realizacji zapisów podstawowych oraz 5 900 021 akcji w wyniku realizacji zapisów dodatkowych. Akcje obejmowane były po 1,6 zł za sztukę.

LPP
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży LPP we wrześniu wyniosły 278 mln zł (+42% r/r). Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 63% (-2 pkt proc w ujęciu r/r). Narastająco, po 3Q grupa zrealizowała przychody w wysokości 2 256 mln zł (+32% r/r).

NG2
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży NG2 we wrześniu wyniosły 133,7 mln zł (+ 30,3% r/r). Narastająco, po 3Q grupa zrealizowała przychody w wysokości 881,9 mln zł (+21,3% r/r). Przychody ze sprzedaży detalicznej za wrzesień wyniosły 129,3 mln zł (+49% r/r), a narastająco po 3Q ukształtowały się na poziomie 841,4 mln zł (+30,1% r/r).

IDEA TFI

DM IDM SA zmniejszył zaangażowanie w Idea TFI do 59,60% KZ oraz głosów na WZA z 65,84% poprzednio.

d2u1407

Podziel się opinią

Share
d2u1407
d2u1407