Trwa ładowanie...
d3jesk1

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek.
Share
d3jesk1

MACROLOGIC
Grupa Macrologic opublikowała wyniki za I kwartał 2009 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 14 190 tys. zł, grupa wypracowała 3 803 tys. zł zysku operacyjnego oraz 3 073 tys. zł zysku netto w tym 2 982 tys. zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej.
*BM BPH *Wyniki zaprezentowane przez spółkę są dobre. Przychody ze sprzedaży w I kwartale tego roku wzrosły o 21,4%, koszty sprzedaży w tym czasie zanotowały progres o prawie 40%. Grupa zwiększyła zysk operacyjny aż o 122% do poziomu 3 803 tys. zł. Na poziomie wyniku netto osiągnięto wzrost o 135% i jest to głównie wynikiem wypracowania przez grupę wyższych marż niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, dla marży netto wzrost wyniósł prawie 94%. Informacja podana przez spółkę jest korzystna, a zatem powinna przyczynić się do lepszego postrzegania akcji spółki na giełdzie i wzrostu kursu.

POLIMEX-MOSTOSTAL
Zarząd spółki 04.05.br. poinformował o zawarciu przez spółkę zależną umowy z "PKP Energetyka", której przedmiotem jest "Modernizacja linii kolejowej E-65, odcinek Warszawa – Gdynia, Etap II". Wartość kontraktu oszacowano na około 95 mln zł, zaś termin jego realizacji ustalono na 15.12.2010r.
BM BPH Pozyskanie kontraktu o wartości 95 mln zł jest pozytywną informacją, jednakże ze względu na jego relatywnie niewielką wartość w porównaniu do zeszłorocznych skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży emitenta, może jedynie w niewielkim stopniu wpłynąć na kształtowanie się kursu akcji.

BM Banku BPH

d3jesk1

Podziel się opinią

Share
d3jesk1
d3jesk1