Trwa ładowanie...
d14zlnk
Gospodarka

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d14zlnk

SWISSMED

Spółka zamierza wprowadzić jesienią br. na NewConnect spółkę zależną Swissmed Prywatny Serwis Medyczny, wynika z informacji Parkietu. Swissmed zakłada, że PSM pozyska od inwestorów 4 mln zł. Długoterminowo Swissmed chce zachować kontrolę nad firmą. LUBAWA

28.09 Emitent poinformował, że 28 września 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Członka Zarządu LUBAWA S.A. Pani Anny Zarzyckiej-Rzepeckiej o następującej treści: Zawiadamiam, iż na sesji giełdowej w dniu 28 września 2010 roku z mężem Sebastianem Rzepeckim dokonaliśmy zakupu 98.000 akcji Spółki akcyjnej LUBAWA S.A. za kwotę 100.440 zł tj. po średniej cenie za akcję – 1,0248 zł
BM BPH Informacja podana przez spółkę ma wymowę pozytywną, ale nie powinna istotnie wpłynąć na kształtowanie się kursu akcji na dzisiejszej sesji.

d14zlnk

EMPERIA

Zarząd spółki przekazał uzupełnienie prognozy wyników finansowych, obejmujące specyfikację podstawy, istotne założenia prognozy oraz sposób monitorowania realizacji prognozy. Prognoza została sporządzona w oparciu o następujące istotne założenia:
1. Kontynuacja rozwoju organicznego GK Emperia zarówno w zakresie działalności dystrybucyjnej jak i detalicznej.
2. Brak efektów ewentualnych akwizycji spółek z branży FMCG.
3. Brak uwzględnienia skutków skupu akcji własnych.
4. Wypłata dywidendy na poziomie 40% skonsolidowanego wyniku netto.
5. Brak istotnych zmian otoczenia biznesowego oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki GK Emperia. (pełna treść komunikatu na www.gpwinfostrefa.pl)
*BM BPH *Podanie do wiadomości założeń do prognoz wyników finansowych na lata 2010-2012 następuje z dużym opóźnieniem w stosunku do publikacji samej prognozy. Jak już podkreślaliśmy, przedstawiona przez zarząd spółki prognoza w naszej opinii jest ambitna. Uwagę zwraca zwłaszcza wysoka dynamika wyników w roku 2011 (przychody + 18,3%, zysk netto + 50,6%) oraz wysoki wzrost marży EBITDA oraz wyniku netto.

EFH

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. poinformował, że polepszeniu ulegają prognozy skonsolidowanych wyników finansowych z przewidywanych:
- skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej na koniec 2010 r. w wysokości około 18 mln PLN;
- skonsolidowany EBITDA na koniec 2010 r. w wysokości około 27 mln PLN. na:
- skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej na koniec 2010 r. w wysokości około 21 mln PLN
- skonsolidowany EBITDA na koniec 2010 r. w wysokości około 30 mln PLN.
Podwyższenie prognozy jest wynikiem dokonania ostatecznych rozliczeń pomiędzy spółką z Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. i kontrahentem w formie porozumienia stron z datą pewną.
BM BPH Komunikat ma pozytywną wymowę i może wpłynąć na lepsze od rynku kształtowanie się kursu akcji na GPW.

d14zlnk

KALENDARIUM
Dane makro
Polska – decyzja ws. stóp procentowych (poprzednio: 3,5%; konsensus: 3,5%);
10:30 Wlk. Brytania – zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny za sierpień (poprzednio: 48,7 tys.; konsensus: 46,7 tys.);
11:00 Euroland – indeks nastrojów w gospodarce wrzesień (poprzednio: 101,8; konsensus: 101);
11:30 Szwajcaria – indeks instytutu KOF za wrzesień (poprzednio: 2,18; konsensus: 2,1);
13:00 USA – wnioski o kredyt hipoteczny (poprzednio: -1,4%);
16:00 Polska – komunikat po posiedzeniu RPP;
16:30 USA – tygodniowa zmiana zapasów paliw (poprzednio: 1 mln brk);

Wydarzenia w spółkach
Petrolinvest – wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 399.200 akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki;
Zelmer – dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,93 zł na akcję.

d14zlnk

Podziel się opinią

Share
d14zlnk
d14zlnk