Trwa ładowanie...
d3z34wm

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d3z34wm

ASSECOBS

Grupa Asseco Business Solutions opublikowała wyniki za I kwartał 2009 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 40 745 tys. zł, grupa wypracowała 7 107 tys. zł zysku operacyjnego, a kwartał zamknęła zyskiem netto na poziomie 6 042 tys. zł.
Grupa zamknęła kwartał zyskiem netto, ale w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego jest on o 22,6% niższy, natomiast licząc według zysku przypadającego na jednostkę dominującą o 14% niższy. Spółka dodaje, że wynik w I kwartale 2008 roku był najwyższy w jej historii, w związku z czym utrzymanie stosunkowo niewielkich różnic w wynikach netto, przy znacznym spowolnieniu gospodarczym jest wynikiem zadowalającym. W minionym kwartale zysk operacyjny spadł o 17,8% przy spadku przychodów ze sprzedaży zaledwie o 3,5%, na co miały wpływ głównie koszty wynagrodzeń. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, informacja powinna wpłynąć na lepsze od rynku zachowanie kursu akcji.

EUROFAKTOR
Zarząd spółki 06.05.br. poinformował o zawarciu porozumień, których przedmiotem jest uregulowanie w sposób kompleksowy wszelkich spornych kwestii pomiędzy Emitentem a SCF S.A. Przewidywana kwota porozumień została ustalona na 30,5 mln zł, zaś termin do kiedy powinna zostać otrzymana przez emitenta został ustalony na 30.04.2010r.
Zawarcie porozumień, które powinny zwiększyć przychód emitenta w ciągu roku o 30,5 mln zł jest pozytywną informacją, która w znaczny sposób będzie wpływać na kształtowanie się kurs akcji. Komunikat został przekazany w trakcie sesji, w wyniku czego kurs zwyżkował o 67,2%.

d3z34wm

KALENDARIUM

Dane makro
Polska - publikacja danych o rezerwach walutowych w kwietniu;
12:00 Niemcy - wskaźnik nowych zamówień w przemyśle (poprzednio: -3,5% m/m i -38,2% r/r);
13:00 Bank Anglii - decyzja o poziomie stóp procentowych (poprzednio: 0,50%, konsensus: 0,50%);
13:45 ECB - decyzja o wysokości stóp procentowych (poprzednio: 1,25%, konsensus: 1,00%);
14:30 USA - dynamika jednostkowych kosztów pracy za I kwartał (poprzednio: 5,7%, konsensus: 2,5%);
14:30 USA - wstępne dane o dynamice wydajności pracy za I kwartał (poprzednio: -0,4% r/r, konsensus: 0,9% r/r);
14:30 USA - podania o zasiłki dla bezrobotnych za ubiegły tydzień (poprzednio: 631 tys., konsensus: 625 tys.);
21:00 USA - dane o zmianie wartości kredytów konsumenckich za marzec (poprzednio: -7,5 mld USD, konsensus: -3,3 mld USD).

Wydarzenia w spółkach
Novita - WZA o podziale zysku;
PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2009 roku;
Bakalland - ZWZA ws. połączenia ze spółką zależną Mogo;
Reinhold Polska - ZWZA m.in o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wyborze członków zarządu;
Hardex - wypłata 7 zł dywidendy na akcję;
City Interactive - NWZA ws. emisji nowych akcji;
Petrolinvest - NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie, wydzierżawienie lub innego rodzaju rozporządzenie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa spółki prowadzącą działalność związaną z obrotem gazem.

Biuro Maklerskie Banku BPH

d3z34wm

Podziel się opinią

Share
d3z34wm
d3z34wm