Trwa ładowanie...
d15u15t

Informacje ze spółek

Zarząd Mostostal Warszawa 23.09.br. poinformował iż jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. - Lider, Acciona Infraestructuras S.A.- Partner, Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane "ROMBUD" - Partner, zawarł z Gminą Olsztyn umowę na realizację kontraktu "Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Olsztynie".

Share
d15u15t

MOSTOSTAL WARSZAWA

Zarząd spółki 23.09.br. poinformował iż jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. - Lider, Acciona Infraestructuras S.A.- Partner, Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane "ROMBUD" - Partner, zawarł z Gminą Olsztyn umowę na realizację kontraktu "Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Olsztynie". Termin realizacji umowy strony ustaliły na 24 miesiące od daty rozpoczęcia określonej w Powiadomieniu o Dacie Rozpoczęcia. Wartość przedmiotu umowy wynosi: 54,09 mln PLN brutto.

BM BPH: Pozyskanie umowy na wykonanie projektu "Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Olsztynie" jest pozytywną informacją, jednakże z uwagi na relatywnie niską wartość kontraktu w porównaniu do zeszłorocznych skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży emitenta wynoszących 2 211 mln PLN, przekazany komunikat nie wpłynie na kształtowanie się kursu akcji.

ENERGOINSTAL
Zarząd ENERGOINSTAL S.A. poinformował, że dnia 23.09.2009r. został poinformowany przez członka Rady Nadzorczej spółki, o sprzedaży 3 100 sztuk akcji spółki, po cenie 10,54 zł za jedną akcję. Akcje, o których mowa powyżej zostały zbyte w dniu 16.09.2009r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych. Osoba obowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację swoich danych.

BM BPH: Informacja podana przez spółkę, z racji niewielkiej liczby akcji w transakcji, ma neutralna wymowę i nie powinna w znaczący sposób wpłynąć na notowania kursu akcji na giełdzie.

BM Banku BPH

d15u15t

Podziel się opinią

Share
d15u15t
d15u15t