Trwa ładowanie...
d467nij

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d467nij

MAGELLAN

Zarząd Magellan S.A. poinformował, że w okresie ostatnich 12 miesięcy spółka zawarła z międzynarodową firmą świadczącą usługi w dziedzinie techniki medycznej umowy o łącznej wartości nominalnej 12.948 tys. PLN. Umową o największej wartości jest umowa cesji wierzytelności o wartości 5.142 tys. PLN zawarta w dniu 31.08.2009 r. Umowa ta jest standardową usługą świadczoną przez emitenta w ramach jego podstawowej działalności, a jej szczegółowe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych emitenta, wynoszących na dzień 30 czerwca 2009 roku – 116.421 tys. PLN. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.
*BM BPH *Podpisanie przez spółkę znaczącej umowy jest informacją pozytywną. Zważywszy na udział procentowy umowy w kwartalnych przychodach ze świadczonych usług, sięgający 47% komunikat może wpłynąć na lepsze od rynku zachowanie się kursu akcji na giełdzie.

MIDAS

Zarząd spółki poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał od mLife Sp. z o.o. (podmiotu w 80% zależnego od Funduszu, zwanego dalej "mLife") zawiadomienie o podpisaniu w dniu 30.08.2009 roku umowy na dostawę oprogramowania do realizacji kontentowych usług dodanych dla KOM-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS 0000202135 dalej "KOM-NET"). W ramach umowy mLife zobowiązał się do dostawy i wdrożenia w KOM-NET otwartego środowiska do obsługi abonentów usług dodanych realizowanych w oparciu o kontent premium wzbogacony o dobrane wg algorytmów behawioralnych materiały reklamowe. Wartość kontraktu to 14 004 868 PLN. W przypadku nie wywiązywania się z warunków i terminów umowy przez mLife, umowa przewiduje kary umowne, których suma jest ograniczona do 10% wartości przedmiotowej umowy.
BM BPH W komunikacie podanym przez spółkę nie ma informacji o terminie realizacji umowy, niemniej jednak wpływy z tytułu realizacji umowy powinny poprawić skonsolidowany rachunek zysków i strat. Informacja podana przez spółkę jest niewątpliwie korzystna i powinna przyczynić się do mocniejszego od rynku zachowania kursu akcji. Spółka opublikowała półroczne sprawozdanie finansowe. W pierwszym półroczu odnotowano prawie 17 mln zł straty netto.

BM Banku BPH

d467nij

Podziel się opinią

Share
d467nij
d467nij