Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

INFOSCAN - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 (3/ ... - EBI

INFOSCAN - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j
NEW CONNECT
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 12 marca 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 01/03/2015, na mocy której dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania firmie ?Błaszkowski Advisory Services? z siedzibą w Warszawie, podmiotowi wpisanemu na "Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych" pod numerem 3470. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jerzy Kowalski Członek Zarządu
Miłosz Jamroży Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j