Trwa ładowanie...
d2jlkpx
espi
13-11-2012 17:09

INFOVIDE-MATRIX S.A. - otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumen...

INFOVIDE-MATRIX S.A. - otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (28/2012)

Share
d2jlkpx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 13 listopada 2012 roku czterech zawiadomień w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz.1384) od Członka Rady Nadzorczej Spółki, w których zawiadamia o dokonaniu transakcji kupna akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. przez podmiot powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu przepisów art. 160 ust. 2 pkt. 4) lit. a)-d) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Pierwsze zawiadomienie dotyczy zakupu 1421 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 5,28 PLN za jedną akcję. Transakcja kupna miała miejsce na rynku regulowanym (GPW)
w trybie sesji zwykłej w dniu 29 czerwca 2012 roku. Drugie zawiadomienie dotyczy zakupu 1689 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 5,58 PLN za jedną akcję. Transakcja kupna miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 02 lipca 2012 roku. Trzecie zawiadomienie dotyczy zakupu 2015 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 5,60 PLN
za jedną akcję. Transakcja kupna miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 25 września 2012 roku. Czwarte zawiadomienie dotyczy zakupu 2000 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 4,95 PLN za jedną akcję. Transakcja kupna miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 09 listopada 2012 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu 13 listopada 2012 roku od Członka Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A. pisma w sprawie sprostowania zawiadomienia z dnia 09 lipca 2012 roku o zakupie przez Członka Rady Nadzorczej 1689 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 5,58 PLN za jedną akcję. Transakcja kupna miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 02 lipca 2012 roku. W ww. zawiadomieniu błędnie został wskazany podmiot dokonujący transakcji. Transakcja została dokonana przez podmiot powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej, w podmiocie którym Członek Rady Nadzorczej wchodzi w skład w organu zarządzającego, oraz, w
którym sprawuje bezpośrednią kontrolę oraz, z działalności którego czerpie zyski oraz, którego interesy ekonomiczne są równoważne z interesami Członka Rady Nadzorczej ( t.j. art. 160 ust. 2 pkt. 4) lit. a)-d))
. Spółka informowała o ww. transakcji w raporcie bieżącym nr 23/2012 z dnia 09 lipca 2012 roku. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jlkpx

| | | Infovide-Matrix Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 440 25 00 | | 022 440 25 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | infovidematrix@ivmx.pl | | www.infovidematrix.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260011003 | | 012075230 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-13 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jlkpx
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2jlkpx