Trwa ładowanie...
d4kvbp9
espi

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Powołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki Infovide-Matrix S.A...

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Powołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki Infovide-Matrix S.A. (19/2011)

Share
d4kvbp9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki Infovide-Matrix S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała od dnia 01 stycznia 2012 r. Członków Zarządu: Pana Borisa Stokalskiego ?Dzierzykraj na Prezesa Zarządu i Pana Jarosława Plisza na Wiceprezesa Zarządu. Pan Boris Stokalski-Dzierzykraj posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (uzyskał tytuł magistra informatyki w 1988 r.). Przebieg pracy zawodowej: ? 20.11.2006 ? obecnie Wiceprezes Zarządu Infovide-Matrix. S.A. ? 01.07.2008 ? obecnie Prezes Zarządu Axial sp. z o.o. ? 19.09.2003 ? 19.06.2006 Prezes Zarządu Infovide Akademia Sp. z o.o. ? 17.06.2002 ? 20.06.2006 Prezes Zarządu Infovide S.A.; ? 1997 ? 17.09.2002 Prezes Zarządu Infovide Sp. z o.o. ? 1993 ? 1997 Dyrektor, ekspert w projektach informatycznych Infovide Sp. z o.o. ? 1988 ? 1993 Wykładowca, pracownik ośrodka obliczeniowego Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego Pan Boris Stokalski-Dzierzykraj sprawował lub
sprawuje również następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz jest/ był wspólnikiem/akcjonariuszem: ? Premium Technology Sp. z o.o. ? wspólnik ? do 2003 r. ? CTPartners S.A. ? Członek Rady Nadzorczej ? od 13.10.2010 r. ? funkcje sprawuje nadal Pan Boris Stokalski-Dzierzykraj pełni społecznie funkcje w następujących stowarzyszeniach zawodowych i branżowych: ? Prezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego od 2009 r. ? Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji od 2009 r. ? Członek Zarządu Fundacja Polskiej Biblioteki Internetowej (2004 ? 2005) Szczegóły dotyczące przebiegu pracy zawodowej Pana Jarosława Plisza zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku. Ponadto ww. Członkowie Zarządu nie wykonują poza spółką Infovide-Matrix S.A. innej działalności konkurencyjnej, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie
uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie organu. Ponadto osoby te nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowy Rejestrze Sądowym. Szczegółowa podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 21 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kvbp9

| | | Infovide-Matrix Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 440 25 00 | | 022 440 25 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | infovidematrix@ivmx.pl | | www.infovidematrix.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260011003 | | 012075230 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Boris Stokalski-Dzierzykraj Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kvbp9

Podziel się opinią

Share
d4kvbp9
d4kvbp9