Trwa ładowanie...
d3c077i
d3c077i
espi

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. przez członka zarządu (15/2014)

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. przez członka zarządu (15/2014)
Share
d3c077i

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. przez członka zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 23 października 2014 roku dwudziestu pięciu (25) zawiadomień w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010r., nr 211, poz. 1384) od członka Zarządu Spółki. Pierwsze zawiadomienie dotyczy sprzedaży 2000 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 3,91 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 5 maja 2014 roku. Drugie zawiadomienie dotyczy sprzedaży 616 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 4,00 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 24 czerwca 2014 roku. Trzecie zawiadomienie dotyczy sprzedaży 2 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 4,00 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 25 czerwca 2014 roku. Czwarte zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 4,00 PLN za
jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 26 czerwca 2014 roku. Piąte zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 4,00 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 7 lipca 2014 roku. Szóste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 4,00 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 8 lipca 2014 roku. Siódme zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 4,00 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 9 lipca 2014 roku. Ósme zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 4,00 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 11 lipca 2014 roku. Dziewiąte zawiadomienie dotyczy sprzedaży 302
akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,74 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 4 września 2014 roku. Dziesiąte zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,74 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 5 września 2014 roku. Jedenaste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 301 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,70 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 11 września 2014 roku. Dwunaste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,70 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 12 września 2014 roku. Trzynaste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,75 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji
zwykłej w dniu 17 września 2014 roku. Czternaste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,75 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 19 września 2014 roku. Piętnaste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 201 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,74 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 25 września 2014 roku. Szesnaste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 2815 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,74 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 26 września 2014 roku. Siedemnaste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 250 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,74 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 29 września 2014 roku. Osiemnaste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 100 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,74 PLN za
jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 30 września 2014 roku. Dziewiętnaste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 728 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,74 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 1 października 2014 roku. Dwudzieste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,74 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 2 października 2014 roku. Dwudzieste pierwsze zawiadomienie dotyczy sprzedaży 2116 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,98 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 14 października 2014 roku. Dwudzieste drugie zawiadomienie dotyczy sprzedaży 868 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,92 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w
dniu 15 października 2014 roku. Dwudzieste trzecie zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,92 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 17 października 2014 roku. Dwudzieste czwarte zawiadomienie dotyczy sprzedaży 4684 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,89 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 20 października 2014 roku. Dwudzieste piąte zawiadomienie dotyczy sprzedaży 12331 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 2,89 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 21 października 2014 roku. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-460 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gottlieba Daimlera 2
(ulica) (numer)
022 440 25 00 022 440 25 01
(telefon) (fax)
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
(e-mail) (www)
5260011003 012075230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Boris Stokalski-Dzierzykraj Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c077i

Podziel się opinią

Share
d3c077i
d3c077i