Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. przez Członka Zarządu (2/2015)

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. przez Członka Zarządu (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. przez Członka Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 stycznia 2015 roku 14 (czternaście) zawiadomień w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz.1384) od członka zarządu Spółki. Pierwsze zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 3,44 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 25 listopada 2014 roku. Drugie zawiadomienie dotyczy sprzedaży 450 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 3,55 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 26 listopada 2014 roku. Trzecie zawiadomienie dotyczy sprzedaży 100 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 3,55 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 27 listopada 2014 roku. Czwarte zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 3,55 PLN za
jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 28 listopada 2014 roku. Piąte zawiadomienie dotyczy sprzedaży 294 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 3,35 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 11 grudnia 2014 roku. Szóste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 31 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 3,35 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 12 grudnia 2014 roku. Siódme zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 3,35 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 15 grudnia 2014 roku. Ósme zawiadomienie dotyczy sprzedaży 2 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 3,35 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 16 grudnia 2014 roku. Dziewiąte zawiadomienie
dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 3,35 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 17 grudnia 2014 roku. Dziesiąte zawiadomienie dotyczy sprzedaży 4 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 3,35 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 22 grudnia 2014 roku. Jedenaste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 3,35 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 23 grudnia 2014 roku. Dwunaste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 4577 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 3,12 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 12 stycznia 2015 roku. Trzynaste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 3,30 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w
trybie sesji zwykłej w dniu 13 stycznia 2015 roku. Czternaste zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 3,33 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 19 stycznia 2015 roku. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-460 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gottlieba Daimlera 2
(ulica) (numer)
022 440 25 00 022 440 25 01
(telefon) (fax)
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
(e-mail) (www)
5260011003 012075230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Boris Stokalski-Dzierzykraj Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r