Trwa ładowanie...
d400ncd
espi

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach spółki zależnej- postanowieni ...

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach spółki zależnej- postanowienie sądu o sprostowaniu błędu (18/2014)
Share
d400ncd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
INFOVIDE-MATRIX S.A.
Temat
Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach spółki zależnej- postanowienie sądu o sprostowaniu błędu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 7 listopada 2014 r., Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje, że w dniu 12 listopada 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów o sprostowaniu postanowienia sądu z dnia 5 listopada 2014 r. o wpisie zastawu do rejestru zastawów ujawnionego pod numerem pozycji w rejestrze 2422841, poprzez poprawne wpisanie serii akcji objętych zastawem. Ograniczonym prawem rzeczowym zostało objętych 6162 akcji Spółki CTPartners S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 616.200,00 zł, dających 100% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 6162 głosów na Walnym, tj. 5510 akcji serii A o numerach od 0001 do 5510 oraz 652 akcji serii B o numerach od 0001 do 0652. Podstawa szczegółowa: RMF GPW § 5ust. 1. pkt 1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-460 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gottlieba Daimlera 2
(ulica) (numer)
022 440 25 00 022 440 25 01
(telefon) (fax)
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
(e-mail) (www)
5260011003 012075230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d400ncd

Podziel się opinią

Share
d400ncd
d400ncd