Trwa ładowanie...
d1u1hhu
espi

INFOVIDE-MATRIX S.A. - złożenie wniosku do KDPW (26/2013)

INFOVIDE-MATRIX S.A. - złożenie wniosku do KDPW (26/2013)

Share
d1u1hhu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-30
Skrócona nazwa emitenta
INFOVIDE-MATRIX S.A.
Temat
złożenie wniosku do KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Infovide-Matrix S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2013 roku został złożony do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wniosek o zarejestrowanie w depozycie 641 824 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. O emisji akcji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2013 w dniu 15 maja 2013 roku. Zarząd Spółki wniósł o zarejestrowanie papierów wartościowych objętych w/w wnioskiem pod istniejącym kodem, jakim oznaczone są uprzednio zarejestrowane akcje Spółki. Akcje objęte wnioskiem zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1u1hhu

| | | Infovide-Matrix Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-460 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gottlieba Daimlera | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 440 25 00 | | 022 440 25 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | infovidematrix@ivmx.pl | | www.infovidematrix.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260011003 | | 012075230 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1u1hhu

Podziel się opinią

Share
d1u1hhu
d1u1hhu