Trwa ładowanie...
dp3v5qg
espi
07-03-2013 17:44

INGBSK - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

INGBSK - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

dp3v5qg
dp3v5qg
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody z tytułu odsetek 3 831,5 3 385,5 918,0 817,7
Przychody z tytułu prowizji 1 142,5 1 170,1 273,7 282,6
Wynik na działalności podstawowej 3 165,4 2 912,4 758,4 703,5
Wynik brutto 1 016,1 1 117,6 243,5 269,9
Wynik netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 832,3 880,1 199,4 212,6
Wynik netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,0 0,0 0,0
Przepływy pieniężne netto 2 703,9 -762,9 647,9 -184,3
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,40 6,76 1,53 1,63
Aktywa razem 78 266,8 69 723,4 19 144,6 15 786,0
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 8 133,8 6 413,7 1 989,6 1 452,1
Kapitał zakładowy 130,1 130,1 31,8 29,5
Udziały niekontrolujące 2,3 2,3 0,6 0,5
Liczba akcji (w szt.) 130 100 000 130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 62,52 49,30 15,29 11,16
Współczynnik wypłacalności (w %) 14,55% 11,92%
Wartości w EUR zostały podane w milionach.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RaportRoczny2012PLGrupa.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 - wersja polska
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2012GRUPAPL.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 - wersja polska
12 ING longform Grupa PL.PDF Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 - wersja polska
12 ING consolidated opinion PL.pdf Opinia Audytora do skonsolidowanego sprawozdania za rok 2012 - wersja polska
RaportRoczny2012ENGGrupa.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 - wersja angielska
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2012GROUPENG.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 - wersja angielska
12 ING longform Grupa ENG.pdf Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 - wersja angielska
12 ING consolidated opinion ENG.pdf Opinia Audytora do skonsolidowanego sprawozdania za rok 2012 - wersja angielska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dp3v5qg

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-07 | | | | | | | |
| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst &Young Audit Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-05 Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku
2013-03-05 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-05 Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-05 Justyna Kesler Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-05 Oscar Edward Swan Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-05 Ignacio Juliá Vilar Wiceprezes Zarządu Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-05 Tomasz Biłous Dyrektor Departamentu Rachunkowości, Główny Księgowy Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dp3v5qg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dp3v5qg