Trwa ładowanie...
dhxu9uy
espi

INPRO S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku spółki INPRO S.A. (2/2012)

INPRO S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku spółki INPRO S.A. (2/2012)

Share
dhxu9uy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku spółki INPRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2012 roku: Raporty roczne za 2011 rok: a) jednostkowy raport roczny Spółki - 20.03.2012r. b) skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki - 20.03.2012r. Raport półroczny za pierwsze półrocze 2012 roku: a) skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki - 31.08.2012r. Raporty kwartalne za 2012 rok: a) skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki za I kwartał 2012 - 15.05.2012r. b) skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki za III kwartał 2012 - 14.11.2012r. Jednocześnie, Zarząd Spółki oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33,
poz. 259 z późniejszymi zmianami) ["Rozporządzenie"] , Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2012 roku. Skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Spółki będą natomiast zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki oraz kwartalne informacje finansowe dotyczące Spółki. Odpowiednio, skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż Spółka zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2011 oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia- skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku. Podstawa
prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxu9uy

| | | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INPRO S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-320 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Opata Jacka Rybińskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 34 00 370 | | 58 554 14 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@inpro.com.pl | | www.inpro.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 589-000-85-40 | | 008141071 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu
2012-01-19 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxu9uy

Podziel się opinią

Share
dhxu9uy
dhxu9uy