Trwa ładowanie...
d3bdzp2
d3bdzp2
espi

INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (13/2013)

INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (13/2013)
Share
d3bdzp2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-22
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. na podstawie informacji otrzymanej w dniu 22.03.2013 roku podaje do wiadomości, iż Prezes Zarządu Instal Kraków S.A. w dniach 15.01.2013 roku i 22.03.2013 roku nabył w Krakowie, na podstawie umów cywilno-prawnych, łącznie 1.800 akcji imiennych (uprzywilejowanych co do głosu) Instal Kraków S.A. zgodnie z poniższym zestawieniem: - w dniu 15.01.2013 roku nabył 500 akcji po średniej cenie 16,50 zł za akcję, - w dniu 22.03.2013 roku nabył 1.300 akcji po średniej cenie 16,65 zł za akcję. Przyczyną przekazania tej informacji było przekroczenie sumy wartości transakcji kwoty 5.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia danej transakcji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INSTAL KRAKÓW SA
(pełna nazwa emitenta)
INSTALKRK Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-732 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Konstantego Brandla 1
(ulica) (numer)
(012) 652 21 01 012 653 21 97
(telefon) (fax)
marketing@instalkrakow.pl www.instalkrakow.pl
(e-mail) (www)
679-008-54-87 350564042
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2013-03-22 Rafał Markiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bdzp2

Podziel się opinią

Share
d3bdzp2
d3bdzp2