Trwa ładowanie...
d337kxz
d337kxz
espi

INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (28/2013)

INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (28/2013)
Share
d337kxz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-09
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. na podstawie informacji otrzymanej w dniu 09.09.2013 roku podaje do wiadomości, iż Członek Zarządu Instal Kraków S.A. nabył za pośrednictwem Biura Maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 1.440 akcji zwykłych na okaziciela Instal Kraków S.A. zgodnie z poniższym zestawieniem: - na sesji w dniu 24.06.2013 roku nabył 147 akcji po średniej cenie 14,31 zł za akcję, - na sesji w dniu 25.06.2013 roku nabył 840 akcji po średniej cenie 15,30 zł za akcję. - na sesji w dniu 28.06.2013 roku nabył 213 akcji po średniej cenie 14,30 zł za akcję. - na sesji w dniu 04.09.2013 roku nabył 240 akcji po średniej cenie 16,60 zł za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INSTAL KRAKÓW SA
(pełna nazwa emitenta)
INSTALKRK Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-732 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Konstantego Brandla 1
(ulica) (numer)
(012) 652 21 01 012 653 21 97
(telefon) (fax)
marketing@instalkrakow.pl www.instalkrakow.pl
(e-mail) (www)
679-008-54-87 350564042
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2013-09-09 Andrzej Bartela Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337kxz

Podziel się opinią

Share
d337kxz
d337kxz