Trwa ładowanie...
dzh2gvr

INSTALKRK - Zawiadomienie o przekroczeniu 27% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (31 ...

INSTALKRK - Zawiadomienie o przekroczeniu 27% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (31/2014)

Share
dzh2gvr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INSTALKRK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu 27% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, iż w dniu 11.12.2014 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Piotra Juszczyka, Prezesa Zarządu Instal Kraków S.A., że w wyniku nabycia w dniu 11.12.2014 roku na podstawie umów cywilno-prawnych akcji imiennych (uprzywilejowanych co do głosu) posiadany przez Pana Piotra Juszczyka udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce Instal Kraków S.A. przekroczył 27%. Ilość akcji i głosów posiadanych przez Pana Piotra Juszczyka przed i po nabyciu akcji imiennych przedstawia się następująco: Stan przed nabyciem (przed 11.12.2014r) Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach na WZ (szt.) zakładowym na WZ z posiadanych akcji Akcje imienne serii A 624 400 8,57% 3 122 000 26,76% Akcje na okaziciela 11 299 0,16% 11 299 0,10% Razem akcji 635 699 8,73% 3 133 299 26,86% Aktualny stan (od 11.12.2014r) Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach na WZ (szt.) zakładowym na WZ z posiadanych akcji Akcje imienne serii A 636 500 8,74% 3 182 500 27,27% Akcje na
okaziciela 11 299 0,16% 11 299 0,10% Razem akcji 647 799 8,89% 3 193 799 27,37% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzh2gvr

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INSTAL KRAKÓW SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INSTALKRK | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-732 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Konstantego Brandla | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (012) 652 21 01 | | 012 653 21 97 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | marketing@instalkrakow.pl | | www.instalkrakow.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 679-008-54-87 | | 350564042 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2014-12-11 Małgorzata Kozioł Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzh2gvr

Podziel się opinią

Share
dzh2gvr
dzh2gvr