Trwa ładowanie...
d4hvbrh
espi

INSTALLUB - Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym drugiego zawiadomienia Zarządu spółki P...

INSTALLUB - Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym drugiego zawiadomienia Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL?LUBLIN" Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") o zamiarze połączenia Spółki z "AWBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce (dalej "AWBUD"). (147/2010)
Share
d4hvbrh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 147 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INSTALLUB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym drugiego zawiadomienia Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL?LUBLIN" Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") o zamiarze połączenia Spółki z "AWBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce (dalej "AWBUD"). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 13) w zw. z § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 z późn. zm).Zarząd Spółki informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 254/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r., pod pozycją 15848 zostało ogłoszone drugie zawiadomienie Zarządu Spółki o zamiarze połączenia Spółki, z AWBUD wymagane art. 504 Kodeksu spółek handlowych.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że raportem bieżącym Nr 129/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. Spółka poinformowała o uzgodnieniu z Zarządem AWBUD planu połączenia, który to plan połączenia wraz dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowił załącznik do w/w raportu, zaś raportem bieżącym Nr 136/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. Spółka poinformowała o
ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 243 z dnia 15 grudnia 2010 r. pod pozycją 15170 w/w planu połączenia oraz pierwszego zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze połączenia Spółki, z AWBUD wymaganego art. 504 Kodeksu spółek handlowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d4hvbrh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Przemysław Milczarek Prezes Zarządu Przemysław Milczarek
2010-12-30 Robert Protyński Członek Zarządu Robert Protyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hvbrh

Podziel się opinią

Share
d4hvbrh
d4hvbrh