Trwa ładowanie...
d4e1m36
espi

INTAKUS S.A. - Korekta informacji z zbyciu akcji przez Panią Iwonę Barbarę Kubicz-Ludkowską (2/2013)

INTAKUS S.A. - Korekta informacji z zbyciu akcji przez Panią Iwonę Barbarę Kubicz-Ludkowską (2/2013)
Share
d4e1m36

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta informacji z zbyciu akcji przez Panią Iwonę Barbarę Kubicz-Ludkowską | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 70 pkt 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, informuje, że dnia 15 stycznia 2013 roku otrzymał od Pani Iwony Barbary Kubicz-Ludkowskiej, będącej prokurentem łącznym spółki pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, korektę zawiadomienia z 24 sierpnia 2012 roku. Spółka została poinformowana o tym, iż w treści zawiadomienia z dnia 24 sierpnia 2012 roku o przeniesieniu własności wszystkich posiadanych przez Panią Iwony Barbarę Kubicz-Ludkowską akcji spółki Intakus S.A. w upadłości układowej do spółki zależnej BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w drodze aportu dokonanym w dniu 24 sierpnia 2012 roku, został popełniony błąd. W treści zawiadomienia w miejsce informacji, iż nastąpiło przeniesienie w postaci wkładu niepieniężnego (aportu): "- 809.999 (ośmiuset
dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej oraz 1.000.000 (jednego miliona) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, na których to akcjach serii A oraz serii B dokonano wpłat w łącznej wysokości 452.499,75 zł (czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych siedemdziesięciu pięciu groszy)" winno znaleźć się: "- 1.809.999 (miliona ośmiuset dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, na których to akcjach serii A dokonano wpłat w łącznej wysokości 452.499,75 zł (czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych siedemdziesięciu pięciu groszy)" Natomiast
w miejsce informacji o tym, iż Pani Iwona Barbara Kubicz-Ludkowska nadal posiada: "- 809.999 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej oraz 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej" winno znaleźć się: "- 1.809.999 (milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej". Pozostałe informacje zawarte w Zawiadomieniu z 24 sierpnia 202 roku, nie ulegają zmianie. W szczególności informacja, iż Pani Iwona Barbara Kubicz-Ludkowska nadal posiada razem z synem łącznie 2.999.999 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych Spółki
INTAKUS S.A., które stanowią 13,33 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dają prawo do 5.999.998 głosów, co stanowi 19,67 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz 5.442.445 akcji na okaziciela, które stanowią 24,19 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dają prawo do 5.442.445 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 17,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Łącznie razem z synem posiada 8.442.444 akcji spółki Intakus S.A. upadłości układowej, co stanowi 37,52 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje prawo do 11.442.443 głosów stanowiących 37,52 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zarówno Pani Iwona Barbara Kubicz-Ludkowska, jak i jej syn nie zawierali żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnie do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Intakus S.A. upadłości układowej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTAKUS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-112 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jugosłowiańska 65d
(ulica) (numer)
(71) 327 55 11 (71) 327 55 10
(telefon) (fax)
intakus@intakus.pl www.intakus.pl
(e-mail) (www)
898-10-51-431 930175372
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Ireneusz Radaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e1m36

Podziel się opinią

Share
d4e1m36
d4e1m36