Trwa ładowanie...
d4fraa6
d4fraa6
espi

INTAKUS S.A. - Podpisanie listu intencyjnego. (26/2011)

INTAKUS S.A. - Podpisanie listu intencyjnego. (26/2011)
Share
d4fraa6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 11 lipca 2011 r. Emitent podpisał ze spółką GANT PMR sp. z o.o. Kamieńskiego S.K.A. list intencyjny, którego przedmiotem jest współpraca stron przy realizacji projektów deweloperskich Grupy GANT. Na mocy listu intencyjnego spółka GANT PMR sp. z o.o. Kamieńskiego S.K.A. oświadczyła, iż w okresie od listopada 2011 roku do października 2013 roku we Wrocławiu planuje realizację inwestycji budowlanej polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 27 000m?. Planowana inwestycja realizowana będzie za pośrednictwem spółki celowej wchodzącej w skład Grupy GANT. Emitent zobowiązał się, iż niezwłocznie po uzyskaniu od GANT PMR sp. z o.o. Kamieńskiego S.K.A. informacji o zakończeniu przygotowywania realizacji inwestycji podejmie negocjacje ze spółką
realizującą inwestycję celem zawarcia umowy o powierzenie Emitentowi generalnego wykonawstwa inwestycji. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż podpisanie oraz realizacja listu intencyjnego może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTAKUS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-114 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obornicka 131
(ulica) (numer)
(71) 326 60 81 (71) 326 60 86
(telefon) (fax)
intakus@intakus.pl www.intakus.pl
(e-mail) (www)
898-10-51-431 930175372
(NIP) (REGON)
d4fraa6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Jarosław Ślipek Prezes Zarządu
2011-07-12 Andrzej Aleksandrowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fraa6

Podziel się opinią

Share
d4fraa6
d4fraa6