Trwa ładowanie...
d16r5f6
d16r5f6
espi

INTAKUS S.A. - Rozwiązanie znaczącej umowy (25/2014)

INTAKUS S.A. - Rozwiązanie znaczącej umowy (25/2014)
Share
d16r5f6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2014 z 17 stycznia 2014 roku informuje, że w dniu 22 lutego 2014 roku przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z dnia 16 stycznia 2014 roku zawarta miedzy Emitentem i spółką RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Irish Town, Gibraltar (Sprzedawca) jako sprzedawcą została na wniosek Sprzedawcy rozwiązana za porozumieniem stron. Sprzedawca zobowiązał się do zwrotu zapłaconej zaliczki w kwocie 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do 26 kwietnia 2014 roku. Wartość umowy przekraczała 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Intakus S.A. za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych, tym samym spełniała
przesłanki uznania ją za umowę znaczącą. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTAKUS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-112 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jugosłowiańska 65d
(ulica) (numer)
71 327 55 11 71 352 63 21
(telefon) (fax)
intakus@intakus.pl www.intakus.pl
(e-mail) (www)
898-10-51-431 930175372
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Michał Kawczyński Wiceprezez Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16r5f6

Podziel się opinią

Share
d16r5f6
d16r5f6