Trwa ładowanie...
d214aui
espi

INTAKUS S.A. - Stan posiadania akcji przez Pana Bogdana Ludkowskiego (18/2011)

INTAKUS S.A. - Stan posiadania akcji przez Pana Bogdana Ludkowskiego (18/2011)
Share
d214aui

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stan posiadania akcji przez Pana Bogdana Ludkowskiego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Bogdana Ludkowskiego, iż w związku z zawarciem w dniu 9 czerwca 2011 roku umowy sprzedaży 1.278.501 akcji imiennych spółki INTAKUS S.A., zmienił się o więcej niż 1% udział Pana Bogdana Ludkowskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Przed zawarciem umowy Pan Bogdan Ludkowski razem z małżonką posiadali 6.328.136 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., stanowiących 28,13 % udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 6.328.136 głosów stanowiących 20,75% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. oraz 4.278.500 akcji na imiennych spółki INTAKUS S.A., stanowiących 19,02 % udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 8.557.000 głosów
stanowiących 28,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Aktualnie Pan Bogdan Ludkowski razem z małżonką posiadają 6.328.136 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., stanowiących 28,13 % udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 6.328.136 głosów stanowiących 20,75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. oraz 2.999.999 akcji na imiennych spółki INTAKUS S.A., stanowiących 13,33 % udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 5.999.998 głosów stanowiących 19,67 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Pan Bogdan Ludkowski zawiadomił Emitenta, iż posiada akcje spółki INTAKUS S.A. w imieniu własnym oraz pośrednio przez małżonkę Panią Iwonę Kubicz Ludkowską. Pan Bogdan Ludkowski poinformował, iż zarówno on, jak i jego małżonka nie zawierali żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTAKUS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-114 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obornicka 131
(ulica) (numer)
(71) 326 60 81 (71) 326 60 86
(telefon) (fax)
intakus@intakus.pl www.intakus.pl
(e-mail) (www)
898-10-51-431 930175372
(NIP) (REGON)
d214aui

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Jarosław Ślipek Prezes Zarządu
2011-06-15 Andrzej Aleksandrowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d214aui

Podziel się opinią

Share
d214aui
d214aui