Trwa ładowanie...
d1vpvr7

INTEGER.PL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

INTEGER.PL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d1vpvr7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przychody ze sprzedaży 281 854 248 960 67 533 60 134
Zysk na działalności operacyjnej 51 768 28 438 12 404 6 869
Zysk przed opodatkowaniem 44 690 23 713 10 708 5 728
Zysk netto 49 429 22 854 11 843 5 520
Przepływy z działalności operacyjnej 27 433 19 340 6 573 4 671
Przepływy z działalności inwestycyjnej (52 099) (46 003) (12 483) (11 112)
Przepływy z działalności finansowej 117 254 13 022 28 094 3 145
Aktywa razem (odpowiednio na 31.12.2012 i 31.12.2011) 607 677 282 849 148 642 64 039
Zobowiazania długoterminowe (odpowiednio na 31.12.2012 i 31.12.2011) 91 021 82 034 22 264 18 573
Zobowiazania krótkoterminowe (odpowienio na 31.12.2012 i 31.12.2011) 236 277 104 532 57 795 23 667
Kapitał własny (odpowiednio na 31.12.2012 i 31.12.2011) 280 379 96 283 68 583 21 799
Kapitał zakładowy (odpowiednio na 31.12.2012 i 31.12.2011) 6 239 5 938 1 526 1 344
Liczba akcji w okresie 5 937 745 5 937 745
Zysk na akcję w okresie 8,32 3,85 1,99 0,93
Wartość księgowa na akcję 47,22 16,22 11,55 3,67
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPÓŁKI INTEGER.PL SA
Przychody ze sprzedaży 90 142 72 030 21 598 17 398
Zysk na działalności operacyjnej (4 401) 10 859 (1 054) 2 623
Zysk przed opodatkowaniem 50 340 7 988 12 062 1 929
Zysk netto 53 381 6 674 12 790 1 612
Przepływy z działalności operacyjnej 31 305 6 584 7 501 1 590
Przepływy z działalności inwestycyjnej (40 414) (28 437) (9 683) (6 869)
Przepływy z działalności finansowej 11 822 11 003 2 833 2 658
Aktywa razem (odpowiednio na 31.12.2012 i 31.12.2011) 378 125 196 940 92 492 44 589
Zobowiazania długoterminowe (odpowiednio na 31.12.2012 i 31.12.2011) 91 094 68 292 22 282 15 462
Zobowiazania krótkoterminowe (odpowienio na 31.12.2012 i 31.12.2011) 121 327 58 945 29 677 13 346
Kapitał własny (odpowiednio na 31.12.2012 i 31.12.2011) 165 704 69 703 40 532 15 781
Kapitał zakładowy (odpowiednio na 31.12.2012 i 31.12.2011) 6 239 5 938 1 526 1 344
Liczba akcji w okresie 5 937 745 5 937 745
Zysk na akcję w okresie 8,99 1,12 2,15 0,27
Wartość księgowa na akcję 27,91 11,74 6,83 2,66
Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiacego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujacych na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres:od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wyniósł: 4,1736od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wyniósł: 4,1401Pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2012 roku, który wyniósł: 4,0882 i na 31.12.2011 roku który wyniósł: 4,4168.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Informacje dodatkowe do skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.pdf Informacje dodatkowe do skonsolidowanego raportu kwartalnego
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2012.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Integer.pl SA
Skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki Integer za IV kwartał 2012.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Integer.pl SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vpvr7

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTEGER.PL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 30-624 | | Kraków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Malborska | | 130 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0 12) 619 98 00 | | (0 12) 619 98 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@integer.pl | | www.integer.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6782881784 | | 356590980 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vpvr7

Podziel się opinią

Share
d1vpvr7
d1vpvr7