Trwa ładowanie...
d6tf23e
d6tf23e
espi

INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Emitenta. (3/2015)

INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Emitenta. (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d6tf23e

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Prezesa Zarządu Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Integer.pl SA (Emitent) stosownie do Art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie Art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi informuje, iż w dniu 16 stycznia 2015 roku Prezes Zarządu Emitenta Pan Rafał Brzoska nabył na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcjach pakietowych 600 (sześćset) akcji zwykłych spółki Integer.pl SA o wartości nominalnej 1 złoty każda, po średniej cenie 159,45 złotych (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści pięć groszy) za jedną akcję. Transakcje zostaną rozliczone w dniu 20 stycznia 2015 roku. Po dokonaniu transakcji Prezes Zarządu Pan Rafał Brzoska posiada: - bezpośrednio jako osoba prywatna 17 173 akcje Emitenta stanowiące 0,22% kapitału zakładowego Emitenta i dające prawo do 17 173 głosów na WZA Emitenta. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta wynosi 0,22%. - pośrednio (za pośrednictwem spółki A&R Investments Limted) posiada 2 303 419 akcji Emitenta stanowiących
29,67% kapitału zakładowego Emitenta i dających łącznie prawo 2 303 419 głosów na WZA Emitenta. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta wynosi 29,67%. - łącznie posiada 2 320 592 akcje Emitenta stanowiące 29,89% kapitału zakładowego Emitenta i dające łącznie prawo do 2 320 592 głosy na WZA Emitenta. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta wynosi 29,89%. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTEGER.PL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-624 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Malborska 130
(ulica) (numer)
(0 12) 619 98 00 (0 12) 619 98 01
(telefon) (fax)
biuro@integer.pl www.integer.pl
(e-mail) (www)
6782881784 356590980
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6tf23e

Podziel się opinią

Share
d6tf23e
d6tf23e