Trwa ładowanie...
d2mmt1h

INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Integer.pl S.A. o nabyciu akcji. (19/2015)

INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Integer.pl S.A. o nabyciu akcji. (19/2015)

Share
d2mmt1h

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Prezesa Zarządu Integer.pl S.A. o nabyciu akcji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Integer.pl S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 r. otrzymał w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie od Pana Rafała Brzoski pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, o nabyciu w dniu 13 kwietnia 2015 r. na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie zwykłych transakcji sesyjnych 1 800 (jeden tysiąc osiemset) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda po średniej cenie 164,37 złotych (sto sześćdziesiąt cztery złote, trzydzieści siedem groszy) za jedną akcję. Transakcje zostaną rozliczone w dniu 15 kwietnia 2015 r. Po dokonaniu transakcji Pan Rafał Brzoska posiada: - bezpośrednio jako osoba prywatna 24 965 akcji Emitenta stanowiących 0,32% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 24 965 głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiących 0,32% udziału w ogólnej liczbie głosów. - pośrednio (za pośrednictwem spółki A&R Investments Limted) 2 303 419 akcji
Emitenta stanowiących 29,67% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 2 303 419 głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiących 29,67% udziału w ogólnej liczbie głosów. - łącznie posiada 2 328 384 akcji Emitenta stanowiących 29,99% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 2 328 384 głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiących 29,99% udziału w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: Art.160 ust.4 Ustawy o obrocie ? informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmt1h

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTEGER.PL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-624 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Malborska | | 130 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 12) 619 98 00 | | (0 12) 619 98 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@integer.pl | | www.integer.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6782881784 | | 356590980 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmt1h

Podziel się opinią

Share
d2mmt1h
d2mmt1h