Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Otrzymanie wezwania do zapłaty kar umownych (22/2015)

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Otrzymanie wezwania do zapłaty kar umownych (22/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie wezwania do zapłaty kar umownych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących 3/2012 z 8 lutego 2012 roku w sprawie zawarcia z Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. (Inwestor) umów na budowę kompleksu budowalnego o charakterze mieszkalnym w Warszawie o wartości odpowiednio 18 mln zł i 15 mln zł oraz 41/2012 z 14 grudnia 2012 r. w sprawie spełnienia warunku zawieszającego umowy na realizację drugiego etapu ww. budowy Zarząd INTERBUD - LUBLIN S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 4 maja 2015 r. do Spółki wpłynęło pismo, w którym Inwestor wzywa Spółkę do usunięcia określonych wad i usterek w obrębie ww. inwestycji jak również wzywa Spółkę do zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek na zrealizowanej inwestycji. Naliczona przez Inwestora wysokość kar umownych dotyczy rzekomej zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora w lokalach jak również w częściach wspólnych i wynosi odpowiednio 4,8 mln zł dla usterek lokalowych oraz 2,5 mln zł dla usterek części wspólnych, przy czym zgodnie z postanowieniami umów o
roboty budowlane zawartych z Inwestorem całkowita kwota kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto (odpowiednio 1,8 mln zł oraz 1,5 mln zł) co przemawia za brakiem zasadności roszczeń zgłaszanych przez Inwestora. Jednocześnie Spółka informuje, iż realizacja poszczególnych etapów kontraktu objętego Umową została terminowo zakończona odpowiednio w 2013 r. oraz w pierwszej połowie 2014 r. a zgłaszane przez Inwestora usterki i wady były rozpatrywane i usuwane przez Emitenta w toku realizacji zobowiązań gwarancyjnych. Mając powyższe na uwadze w ocenie Zarządu Emitenta roszczenie w żądanej wysokości jest bezpodstawne a intencją Emitenta jest wyjaśnienie z Inwestorem rozbieżności w dokumentacji dotyczącej usunięcia wad i usterek, o których mowa powyżej. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ww. roszczeniami Inwestora Spółka będzie informować w trybie odrębnych raportów bieżących. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-207 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Turystyczna 36
(ulica) (numer)
(81) 7463407 (81) 7464465
(telefon) (fax)
info@interbud.com.pl www.interbud.com.pl
(e-mail) (www)
712-015-22-42 008020841
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Marek Borowiec Prezes Zarządu
2015-05-05 Krzysztof Jaworski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y