Trwa ładowanie...
d33u5yr
espi

INTERCARS - Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars - KOR...

INTERCARS - Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars - KOREKTA (7/2014)

Share
d33u5yr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014 K
Data sporządzenia: 2014-04-11
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars - KOREKTA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. niniejszym koryguje brzmienie tabeli stanowiącej załącznik do raportu bieżącego nr 7/2014 z dnia 9.04.2014 r. zawierający "Informację o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars - marzec." W wyżej wymienionym załączniku, w pozycji zatytułowanej "w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce" omyłkowo zamieszczono zsumowaną wartość sprzedaży w Polsce i sprzedaży zagranicznej. W treści raportu po zmianie powinna być jedynie wskazana wartość sprzedaży w Polsce. Tabela uwzględniająca korektę stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
RB7ZAŁĄCZNIK_KOREKTA-informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej IC-marzec.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33u5yr

| | | INTER CARS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERCARS | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-903 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powsińska | | 64 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 714-19-16 | | 714-19-18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bzarzadu@intercars.com.pl | | intercars.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-14-52-946 | | 014992887 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2014-04-11 Piotr Zamora Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33u5yr

Podziel się opinią

Share
d33u5yr
d33u5yr