Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

INTERCARS - Transakcja na akcjach spółki (4/2012)

INTERCARS - Transakcja na akcjach spółki (4/2012)
Share
d27t0al
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-16
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Transakcja na akcjach spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji spółki, przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Treść zawiadomienia podajemy poniżej: "Wypełniając obowiązek wynikający z art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005, Nr 183, poz. 1538), jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 10.02.2012 r. dokonałem poza sesyjnej, pakietowej transakcji sprzedaży akcji spółki Inter Cars S.A. w ilości 30.000 szt. (słownie: trzydzieści tysięcy sztuk) po cenie 82,20 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złotych 20/100) za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 2.466.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). W wyniku opisanego zdarzenia posiadam obecnie 1.432.370 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki Inter Cars S.A."

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powsińska 64
(ulica) (numer)
714-19-16 714-19-18
(telefon) (fax)
bzarzadu@intercars.com.pl intercars.com.pl
(e-mail) (www)
118-14-52-946 014992887
(NIP) (REGON)
d27t0al

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2012-02-16 Piotr Kraska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al