Trwa ładowanie...
d4gaf56

INTERCARS - Udzielenie prokury (3/2013)

INTERCARS - Udzielenie prokury (3/2013)

Share
d4gaf56

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie prokury | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Inter Cars S.A. (Spółka)
wypełniając obowiązek wynikający z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 stycznia 2013 roku podjął uchwałę w sprawie udzielenia prokury Panu Piotrowi Zamorze. Powierzona prokura uprawnia do łącznego dokonywania wszelkich czynności sądowych oraz pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki zgodnie z zasadami reprezentacji opisanymi w Statucie Spółki. Pan Piotr Zamora (l. 40) posiada wykształcenie wyższe - ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Deloitte & Touche Audyt Polska (1996-1997 jako asystent w dziale audytu), KPMG Audyt (sierpień
1997 ? styczeń 2001 ? asystent ? manager w dziale audytu), KPMG Paris (Francja) (styczeń 2001 ? kwiecień 2002 ? staż w dziale audytu). KPMG Audyt (Polska) od maja 2002 ? do sierpnia 2008 r. ? Senior Manager w dziale audytu. W Inter Cars S.A. jest zatrudniony od września 2008 roku, na stanowisku Z-cy Dyrektora Finansowego ds. sprawozdawczości i kontrolingu. Z dniem 1 stycznia 2013 r. objął funkcję Dyrektora Finansowego Spółki. Jednocześnie od początku roku 2010 Pan Piotr Zamora jest członkiem Zarządu spółki zależnej Inter Cars Limited (Cypr) gdzie odpowiedzialny jest za nadzór nad działalnością operacyjną. Od maja 2012 r. jest członkiem Zarządu spółki zależnej Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. i jej Dyrektorem Finansowym. Pan Piotr Zamora złożył oświadczenie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Inter Cars S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie pełni funkcji członka organu w konkurencyjnej spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej, a także nie
jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gaf56

| | | INTER CARS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERCARS | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-903 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powsińska | | 64 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 714-19-16 | | 714-19-18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bzarzadu@intercars.com.pl | | intercars.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-14-52-946 | | 014992887 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Robert Kierzek Prezes Zarządu
2013-01-22 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gaf56

Podziel się opinią

Share
d4gaf56
d4gaf56