Trwa ładowanie...
d3ffthm
d3ffthm
espi

INTERCARS - Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2012 rok. (17/...

INTERCARS - Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2012 rok. (17/2013)
Share
d3ffthm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-24
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Wypełniając obowiązek wynikający z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z 2009 r. poz. 259) Zarząd Inter Cars S.A. podaje do wiadomości zmianę daty przekazania raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2012 rok, których terminy opublikowania zostały wyznaczone na dzień 30.04.2013 r. zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2013 r. z dnia 17.01.2013 r. Nowym terminem opublikowania jednostkowego i skonsolidowanego raportu finansowego Spółki za 2012 r. będzie 26.04.2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powsińska 64
(ulica) (numer)
714-19-16 714-19-18
(telefon) (fax)
bzarzadu@intercars.com.pl intercars.com.pl
(e-mail) (www)
118-14-52-946 014992887
(NIP) (REGON)
d3ffthm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Robert Kierzek Prezes Zarządu
2013-04-24 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ffthm

Podziel się opinią

Share
d3ffthm
d3ffthm