Trwa ładowanie...
d152vy9
espi

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (7/2014)

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (7/2014)
Share
d152vy9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERNET MEDIA SERVICES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 3 marca 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia i nabycia przez: Członka Rady Nadzorczej Spółki, podmiot zależny od Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby blisko z nim związanej akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 13.02.2014 r. do 26.02.2014 r., w tym: - zbycia 70 000 szt. akcji Spółki - nabycia 69 602 szt. akcji Spółki. Powyższe transakcje następowały w dniach: 13.02.2014 r. nabycie na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 500 akcji Spółki po cenie 1,80 zł, 14.02.2014 r. nabycie na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 9 000 akcji Spółki po cenie 1,80 zł, 17.02.2014 r. nabycie na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 102 akcji Spółki po cenie 1,74 zł, 26.02.2014 r. sprzedaż w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów
cywilnoprawnych 70 000 akcji Spółki po cenie 1,40 zł, 26.02.2014 r. nabycie w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 60 000 akcji Spółki po cenie 1,40 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERNET MEDIA SERVICES S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 366
(ulica) (numer)
+48 22 870 67 76 +48 22 870 67 33
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-22-01-663 016452416
(NIP) (REGON)
d152vy9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
2014-03-04 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d152vy9

Podziel się opinią

Share
d152vy9
d152vy9