Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (7/2015)

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERNET MEDIA SERVICES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 27 stycznia 2015 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia i nabycia przez Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby blisko z nim związanej akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 28.08.2014 r. do 23.01.2015 r., w tym: - zbycia 68.410 szt. akcji Spółki - nabycia 1.901 szt. akcji Spółki. Powyższe transakcje następowały w dniach: 28.08.2014 r. sprzedaż na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1.000 akcji Spółki po cenie 1,99 zł, 28.08.2014 r. sprzedaż na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1.119 akcji Spółki po cenie 1,99 zł, 29.08.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 800 akcji Spółki po cenie 1,91 zł, 29.08.2014 r. sprzedaż na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 5 akcji Spółki po cenie 2,00 zł,
29.08.2014 r. sprzedaż na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 4.719 akcji Spółki po cenie 1,99 zł, 29.08.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1.000 akcji Spółki po cenie 1,80 zł, 01.09.2014 r. sprzedaż na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 5 akcji Spółki po cenie 2,00 zł, 17.09.2014 r. sprzedaż na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1.000 akcji Spółki po cenie 1,96 zł, 19.09.2014 r. sprzedaż na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 562 akcji Spółki po cenie 2,00 zł, 22.12.2014 r. nabycie na rynku równoległym w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 101 akcji Spółki po cenie 2,04 zł, 23.01.2015 r. sprzedaż w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 60.000 akcji Spółki po cenie 2,50 zł. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERNET MEDIA SERVICES S.A. Media
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 366
(ulica) (numer)
+48 22 870 67 76 +48 22 870 67 33
(telefon) (fax)
biuro@ims.fm www.ims.fm
(e-mail) (www)
525-22-01-663 016452416
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
2015-01-27 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9