Trwa ładowanie...
d49uo06
d49uo06
espi

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja o wyborze Audytora na lata 2015 - 2016 (20/2015)

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja o wyborze Audytora na lata 2015 - 2016 (20/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d49uo06

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERNET MEDIA SERVICES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wyborze Audytora na lata 2015 - 2016 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Media Services S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 05.05.2015 roku Rada Nadzorcza Spółki ? organ uprawniony na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki ? podjęła uchwałę nr 11 o wyborze Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-209), ul. Hrubieszowska 2 do przeprowadzenia: - przeglądu sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2015 roku, - badania rocznego sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za 2015 rok, - przeglądu sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2016 roku, - badania rocznego sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za 2016 rok. Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3790. Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. przeprowadził badania sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za lata 2013 ? 2014. Dodatkowo w latach
2013 ? 2014 Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. przeprowadziła na rzecz Internet Media Services S.A. usługi due diligence oraz usługę wydania opinii do danych historycznych 2011-2013 i prognozy za 2014 rok dla potrzeb Prospektu Emisyjnego. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z audytorem zostanie przez Zarząd zawarta na okres przeprowadzenia wskazanych wyżej badań i przeglądów. Podstawa prawna szczegółowa: §5 ust. 1 pkt 19 oraz §25 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERNET MEDIA SERVICES S.A. Media
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 366
(ulica) (numer)
+48 22 870 67 76 +48 22 870 67 33
(telefon) (fax)
biuro@ims.fm www.ims.fm
(e-mail) (www)
525-22-01-663 016452416
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
2015-05-05 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49uo06

Podziel się opinią

Share
d49uo06
d49uo06